De cursussen die in de duale bacheloropleiding Chemische Technologie worden gegeven, kunnen ook los gevolgd worden als keuzemodules. De cursussen zijn onderdeel van het onderwijsprogramma van het Institute for Life Sciences & Chemistry.

Je volgt deze samen met de studenten van de duale opleiding. In twee à drie lesuren per week vergroot je je kennis over diverse onderwerpen en/of fris je deze op. Je kunt cursussen volgen op het niveau van de propedeuse en hoofdfase.

Praktische informatie

De precieze lesdagen en tijden worden ongeveer twee weken tevoren definitief. Cursussen binnen de deeltijd opleidingen worden doorgaans ingeroosterd op de maandagmiddag en -avond. Exacte periodes vind je bij de modulebeschrijvingen.

Ieder studiejaar bestaat uit 4 lesblokken van 10 weken. De meeste cursussen omvatten 1 lesperiode. De lessen worden gegeven in de eerste 6 of 7 weken van het blok. De (her-)tentamens vinden plaats in de weken 7 t/m 10.

  • Periode A: week 36 t/m 45
  • Periode B: week 46 t/m 05
  • Periode C: week 06 t/m 15
  • Periode D: week 16 t/m 25 (week 26 nog toetsweek)

Het volgen van een module kost, afhankelijk van het totale aantal studiebelastingsuren, tussen € 385 en € 962 (vrij van btw). Zie de modulebeschrijvingen voor de exacte prijs.

Deze prijzen zijn inclusief dictaten, maar exclusief studieboeken. Elk jaar in september worden de prijzen aangepast.

Na het volgen van deze module krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast (56 tot 140 studiebelastingsuren)

Keuzemodules

Chemische Technologie bevat de volgende keuzemodules:

In de cursus Chemische Thermodynamica 1 leer je hoe je de warmte-effecten van een chemische reactie berekent. Ook kun je berekenen of een reactie of proces spontaan zal verlopen en wat de evenwichtstoestand is.

De module vindt plaats in periode B en kost € 577,- (vrij van BTW).

Deze module behandelt de energetische factoren die een rol spelen bij chemische reacties. Daarnaast krijg je inzicht in de wisselwerking van chemische systemen met de omgeving.

De module vindt plaats in periode C en kost € 385,- (vrij van BTW).

Corrosie is een vaak onderschat onderwerp, terwijl je met corrosiepreventie in de ontwerpfase veel kosten kunt besparen. In deze module leer je over de chemische basis en het herkennen van corrosie.

De module vindt plaats in periode C én D en kost € 577,- (vrij van BTW).

In cursus Organische Chemie 2 staan de reactiemechanismen en de vorming van de verschillende (stereochemische) producten centraal. Aan het eind van deze cursus begrijpt je wat er op het laboratorium en in de kolf gebeurt als een reactie wordt uitgevoerd en je bepalen welk van de bestudeerde reacties geschikt is om een gewenst product te verkrijgen.

De module vindt plaats in periode C en kost € 385,- (vrij van BTW).

Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. In deze cursus maak je kennis met de vele facetten van de polymeerchemie: van reactiemechanismen en synthesetechnieken tot fasegedrag, kinetiek en mechanische eigenschappen.

De module vindt plaats in periode D en kost € 577,- (vrij van BTW).

In deze module krijg je de basisbegrippen van de reactorkunde. Je bestudeert reactormodellen. De werkelijke conversie in reële reactoren t.o.v. de ideale reactortypen bereken je via meting van de verblijftijdspreiding.

De module vindt plaats in periode C én D en kost € 962,- (vrij van BTW).

In deze cursus pas je de theorie van warmteoverdracht toe bij het ontwerpen van warmtewisselaars. Ook leer je over de optimale inzet van warmtewisselaars in een proces om energieverlies te minimaliseren.

De module vindt plaats in periode B en kost € 481,- (vrij van BTW).

Toelating

Je beschikt over een mbo-opleiding op niveau 4 of een havo- of vwo-diploma, bij voorkeur in de richting Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid.

Heb je nog vragen?