Organisaties zijn op steeds meer manieren verbonden met internet. Datalekken en cyberaanvallen staan bovenaan de lijst met risico’s die bestuurders het meeste zorgen baren. Het lectoraat Cyber Security bekijkt welke organisatorische inrichting en interventies op het gebied van technologie, processen, cultuur en menselijk gedrag organisaties digitaal veilig(er) kunnen maken.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Binnen de onderzoekslijn gedragsbeïnvloeding doen we onderzoek naar digitaal veilig gedrag. De meeste van ons, en zeker de jongeren, zijn dagelijks online, maar hebben vaak onvoldoende beeld van de cyber risico’s die dit met zich meebrengt en hoe hiermee om te gaan. Doel van het onderzoek is om effectieve gedragsinterventies te ontwikkelen zodat mensen zich op een vanzelfsprekende, intuïtieve manier digitaal veilig gaan gedragen.

Binnen de onderzoekslijn risico-gebaseerd maatregelenkader werken we standaarden uit voor specifieke maatschappelijke sectoren. Deze kaders helpen security specialisten binnen de organisaties om de juiste maatregelen te nemen. Hiermee wordt het voor organisaties makkelijker om zich te beschermen tegen digitale aanvallen.

Binnen de onderzoekslijn Cyber Security & AI willen de weerbaarheid van bedrijven tegen cyberaanvallen vergroten. Daarbij kijken we naar de invloed van Artificial Intelligence op Cyber Security organisatie, bijvoorbeeld door de effectiviteit van standaarden. Ook kijken we naar  de invloed van AI op menselijk gedrag en cyberaanvallen en naar de techniek zelf.

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt samen met het instituut voor ICT en het instituut voor Veiligheid. Inzichten uit het onderzoek van het lectoraat worden direct verwerkt in de curricula van de opleiding ICT met de studierichting Cyber Security & Cloud, de richting Business IT & Management en binnen de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Ook werkt het lectoraat aan de ontwikkeling van de master Cyber Security.

“Wat zou er gebeuren zonder cyber security? Dan leven we wel een beetje in het digitale wilde westen; het wegvallen van vertrouwen.”

Aart Jochem Rijksoverheid

Samenwerking

Het lectoraat werkt intensief samen met de andere lectoraten uit het kenniscentrum Digital Business & Media. Ook werkt het lectoraat regionaal samen met partners uit verschillende sectoren waaronder gezondheid (UMCU, GGD, RIVM), Informatietechnologie en Telecommunicatie (Capgemini, Ordina, Northwave en Conclusion), Mobiliteit (smart city Utrecht, NS, ProRail, Rijkswaterstaat en TNO), Finance & Legal (diverse banken), Publieke domein veiligheid (Ministerie van Defensie en Politie) en verschillende mkb’ers.

Onze lectoren en onderzoekers

Raymond Slot

Lector Cyber Security Bekijk profiel
Foto van Christian-Alexander Bunge

Christian-Alexander Bunge

Hogeschoolhoofddocent Cyber Security Bekijk profiel
Martine Groen

Martine Groen

Docent-onderzoeker Cyber Security Bekijk profiel
Remco van der Schoot

Remco van der Schoot

Onderzoeker Cyber Security Bekijk profiel