We richten ons op het optimaliseren van de fysieke activiteit, fitheid en zelfredzaamheid van mensen thuis, in de wijk, en rond ziekenhuisopnames. We kijken hoe we als beweegzorgprofessionals samen met andere professionals én patiënten de zorg kunnen innoveren. Gedragsverandering en implementatie zijn belangrijke elementen in ons onderzoek.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Binnen de beweegzorg kunnen nieuwe technologieën zoals apps, sensoren, wearables en virtual reality de patiënt zelfredzamer maken. Wij onderzoeken op welke manier en bij welke patiënt technologie zinvol gebruikt kan worden. Dit doen we door behandelingen waarbij technologie geïntegreerd wordt (blended care) te ontwikkelen, evalueren en te implementeren.

Projecten

Veel liggen en weinig bewegen tijdens ziekenhuisopnames is schadelijk, met name voor oudere en kwetsbare patiënten. Toch wordt 90% van de tijd overdag liggend en zittend doorgebracht. Te weinig beweging zorgt ervoor dat de fysieke conditie van patiënten onnodig achteruitgaat en dat het herstel van een ziekenhuisopname langer duurt.

Wij implementeren bewegen als standaard zorg voor, tijdens en na ziekenhuisopname, zodat patiënten hun fitheid en zelfredzaamheid kunnen optimaliseren. Hierbij staat de komende jaren de implementatie van beweegmonitoring als standaard zorg centraal.

Projecten

Steeds meer zorg verplaatst zich naar de wijk, dichtbij de plaats waar mensen wonen en werken. Fysiotherapeuten en oefentherapeuten hebben als beweegzorgprofessionals een belangrijke rol bij het optimaal laten functioneren van mensen in hun eigen leefomgeving. Zij leveren goede zorg aan diverse doelgroepen, in alle levensfasen. Belangrijk is de samenwerking met andere professionals in de wijk. Beweegzorgprofessionals worden uitgedaagd om hun expertise goed zichtbaar te maken aan de burgers en professionals om hen heen via een heldere profilering en passende innovaties. Zo kunnen ze werkelijk waarde toevoegen aan zorg in de wijk en een goede prijs ontvangen voor hun inzet.

Projecten

Deze onderzoekslijn legt zich niet alleen toe op vragen uit de beweegzorg, maar bedient de breedte van het toepassingsgebied van het kenniscentrum Gezond & Duurzaam Leven. Veel van de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan hebben immers rechtstreeks te maken met ons gedrag. Op het gebied van gezondheid zijn de belangrijkste bedreigingen voor levensverwachting en kwaliteit van leven gedragsgerelateerd; denk  aan de gevolgen van roken, ongezond eten en onvoldoende bewegen. Ook het welzijn van onze planeet is afhankelijk van ons gedrag. Om de klimaatverandering te stoppen of op zijn minst in beheersbare banen te leiden, is een flinke omslag in ons handelen noodzakelijk. Overkoepelende vraag binnen deze onderzoekslijn is: hoe kunnen hbo-opgeleide professionals gedragsinzichten toepassen voor een meer gezonde en duurzame leefstijl van burgers, patiënten en consumenten?

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Opgedane kennis vindt een weg in de curricula van de bachelor- en masteropleidingen Fysiotherapie en Oefentherapie aan de HU. Studenten en docenten participeren binnen de projecten van het lectoraat. Binnen de Academische Werkplaats Fysiotherapie (AWF) participeren studenten ook in onderzoek of ze lopen stage bij LRJG.

Twee ouderen aan het wandelen Brechtus Engelsma

“De focus van het lectoraat sluit naadloos aan op de visie van beroepsvereniging KNGF: het bevorderen van het dagelijks functioneren van mensen.”

Brechtus Engelsma Bestuurslid Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Samenwerking

Alle onderzoekers werken ook binnen de onderzoeksgroep Fysiotherapiewetenschap van UMC Utrecht. Binnen de Academische Werkplaats eerstelijns Fysiotherapie werken we samen met de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra (LRJG), Fontys Paramedische Hogeschool en UMC Utrecht. Fysiotherapeuten, huisartsen en verpleegkundigen werken hier samen in zorg, onderzoek en onderwijs.

Onze lectoren en onderzoekers

Cindy Veenhof portret

Cindy Veenhof

Lector Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Carla Agasi Idenburg

Carla Agasi-Idenburg

Docent-onderzoeker Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Di-Janne Barten | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Beweegzorg

Di-Janne Barten

Onderzoeker Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel
Tessa de Bie

Tessa de Bie

Promovendus Innovatie van Beweegzorg Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hannelies Ravensloot

  • Senior managementassistent

Volg dit lectoraat