Als lectoraat ontwikkelen we kennis en inzichten voor de praktijk over sociale veiligheid (criminaliteit en overlast). We willen daarnaast bijdragen aan het versterken van de samenwerking tussen professionals. Belangrijke thema’s zijn: de persoonsgerichte aanpak, sterk politiewerk, kennis over crimineel gedrag en informatieveiligheid.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

De persoonsgerichte aanpak richt zich op daders van misdrijven met een grote impact, zoals huiselijk geweld en woninginbraken. Bij deze aanpak zijn veel professionals vanuit verschillende organisaties betrokken. Vanuit deze onderzoekslijn ondersteunen wij organisaties en professionals bij het uitvoeren van de persoonsgerichte aanpak. Er wordt gewerkt aan kennis en methoden om meer maatwerk te leveren bij de aanpak van deze daders en de samenwerking tussen professionals te versterken.

Projecten

In deze onderzoekslijn werken we aan kennisverdieping voor professionals in het brede veiligheidsdomein. Het gaat daarbij om het toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis voor professionals in het onderwijs en in de praktijk. En omgekeerd ook het brengen van de kennis uit de praktijk naar de wetenschap.

Een voorbeeld is een project naar de verdieping van neurowetenschappelijke kennis over crimineel gedrag. Deze kennis is lastig te plaatsen zonder juiste basis, waardoor misverstanden gemakkelijk kunnen ontstaan. Denk hierbij aan een te negatieve visie over de cliënt of juist te hoge verwachtingen bij de professional.

Projecten

De nieuwe privacywet roept vragen op onder professionals over verantwoord gebruik van persoonsgegevens. Mogen zij volgens de nieuwe wetgeving nog steeds gegevens uitwisselen met partnerorganisaties, en op welke manier moeten ze dit doen?

Deze onderzoekslijn bestudeert het gebruik van data en persoonsgegevens in het brede veiligheidsdomein. Hoe ga je als professional verantwoord om met data? En hoe voorkomen we dat belangrijke waarden zoals rechtvaardigheid en inclusie in de knel komen bij de ontwikkeling van nieuwe processen en systemen?

Projecten

Politiewerk is uitdagend werk. De samenleving verandert en daarmee ook de rol van de politie. Ze werkt vaker samen met partners. Het contact met burgers vraagt veel van politiemensen. In deze onderzoekslijn dragen wij bij aan het versterken van dit politiewerk. We onderzoeken veranderingen in de samenleving en de betekenis daarvan voor het politiewerk. We maken de verbinding met onderwijs aan (toekomstige) politieprofessionals, hun ontwikkelbehoeften en betrekken daar studenten vanuit verschillende opleidingen bij.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt nauw samen met docenten en studenten van meerdere opleidingen die belangrijk zijn voor het sociale en veiligheidsdomein. Op die manier vloeien onze onderzoeksresultaten direct terug in het onderwijs. Daarnaast dragen we bij aan de uitvoering en ontwikkeling van bachelor- en masteronderwijs.

skatepark met flat op achtergrond Jenneke van Spaandonk

“Door samenwerking met het lectoraat kan je echt een slag maken om te professionaliseren. Het is waardevol dat een partij op een andere manier kijkt naar hoe wij werken en met praktische en goed onderbouwde oplossingen komt op basis van onderzoek.”

Jenneke van Spaandonk Adviseur zorg en veiligheid en samenwerkingspartner in het project Startbaan

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met partners uit onderwijs, onderzoek en praktijk: (forensisch/sociale) professionals die werkzaam zijn bij landelijke en lokale overheidsinstellingen, gemeenten, politie, reclassering, jeugdzorg en sociale zorg- en welzijnsorganisaties. Samenwerkingspartners zijn onder meer: Politie Midden-NederlandBureau Regionale Veiligheidsstrategie, Veiligheidshuis Regio Utrecht en Rotterdam, EFM en de gemeenten Zeist, Hilversum, Utrecht, Veenendaal en Rotterdam.

Onze lectoren en onderzoekers

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

Lector Kennisanalyse Sociale Veiligheid Bekijk profiel

Widya de Bakker

Promovendus Kennisanalyse Sociale Veiligheid Bekijk profiel
Lisette Bitter

Lisette Bitter

Onderzoeker Kennisanalyse Sociale Veiligheid Bekijk profiel
Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Anke van Gorp

Onderzoeker Kennisanalyse Sociale Veiligheid Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?