Hoe stellen we de mens in staat gezond en duurzaam te leven? Het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven draagt met praktijkgericht onderzoek bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen, het bevorderen van zelfredzaamheid en het realiseren van een duurzame en bereikbare stad.

We richten ons op een gezond en duurzaam leven voor álle mensen, inclusief kwetsbare groepen als ouderen, chronisch zieken, laaggeletterden en kinderen. Hoe verkleinen we gezondheidsverschillen en hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich kan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering? Hoe realiseren we een schone lucht en een groene, gezonde leefomgeving voor ons allemaal? Gezondheid en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Samenwerking

We werken samen met overheden, onderzoeksinstellingen, zorgorganisaties en bedrijven op het gebied van voeding, gezondheidszorg, bouw & installatie en farmacie.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven