Digitalisering zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden binnen de journalistiek, maar stelt mediaprofessionals ook voor enorme uitdagingen. Het lectoraat, kortweg Journalismlab genoemd, doet praktijkgericht onderzoek naar dit nieuwe journalistieke werkveld. Dit onderzoek is wetenschappelijk van aard maar komt altijd met resultaten die van waarde zijn voor het dagelijks werk van journalisten. Ons werkveld bestrijkt de productie van journalistieke verhalen in digitale context en het effect op het publiek.

Er verschijnen steeds meer digitale, geautomatiseerde en zelflerende tools op de markt die van toepassing zijn voor journalistieke research-, redactie- en verificatieprocessen. Hoe verandert het werk van journalisten in dit gedigitaliseerde werkveld? En welke rol spelen algoritmes en Artificial Intelligence in de journalistiek?

Door technologische ontwikkelingen kunnen verhalen op diverse manieren worden gemaakt. Wij onderzoeken hoe nieuwe vormen van digitale storytelling ontstaan, welke uitdagingen deze opleveren voor de journalist en hoe ze worden beleefd door de consument.

In een vergaand gedigitaliseerd medialandschap is de nieuwsconsumptie van het publiek grootschalig veranderd. Hoe gaan journalisten en consumenten om met verschillende vormen van nieuws en wat is het effect ervan op de geïnformeerde samenleving?

Zowel in de journalistiek als in het onderwijs staan de ontwikkelingen niet stil. Wij onderzoeken hoe onderwijs en een leven lang leren in de journalistiek vorm kunnen krijgen in een telkens veranderende wereld.

De digitale transitie heeft geleid tot radicale veranderingen, ook in de lokale en regionale journalistiek. Welke ontwikkelingen spelen er in de wereld van de (online) lokale journalistiek?

Publicaties


Onderwijs

Journalismlab draagt in het onderwijs bij aan onderzoeksvaardigheden en is actief betrokken bij onderwijsvernieuwing en -ontwikkeling. Ons lectoraat is in formele en informele samenwerkingsverbanden sterk verweven met verschillende opleidingen. Een leerlijn rond onderzoek heeft gezorgd voor een stevige focus op onderzoekend vermogen.

Onze lectoren en onderzoekers

Yael de Haan

Yael de Haan

Lector Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie Bekijk profiel
Niels de Boer

Niels de Boer

Docent-onderzoeker Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie Bekijk profiel
Rijk van den Broek

Rijk van den Broek

Onderzoeker Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie Bekijk profiel
Kiki de Bruin

Kiki de Bruin

Promovendus Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie Bekijk profiel

Nieuws

Ga voor meer nieuws naar de website van J-Lab

www.journalismlab.nl

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Yael de Haan

Yael de Haan

  • Lector
  • Lectoraat: Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie

Volg dit lectoraat