Expertise Netwerk Systemisch Co-Design start met eerste onderzoeksprojecten

Onlangs vond de startbijeenkomst plaats van het Expertise Netwerk Systemisch Co-Design (ENSCD). Initiatiefnemers als Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool en uiteenlopende partners maakten kennis met het programma- en gedeelde onderzoeksteam en spraken over de rol die systemisch co-design bij complexe maatschappelijke vraagstukken kan spelen. Inmiddels komen ook de eerste concrete onderzoeksprojecten van de grond. “Ze zorgen voor een kruisbestuiving tussen onderzoek, onderwijs en werkveld.” 

Hogeschool Inholland, Hogeschool Utrecht en De Haagse Hogeschool hebben het initiatief genomen om met steun van de SIA-regeling SPRONG gezamenlijk het ENSCD op te zetten. Het doel is om de komende acht jaar met systemisch co-design op diverse plekken in Nederland concrete, maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en transities te versnellen. En wel op zo’n manier dat het bijdraagt aan het maatschappelijk verdienvermogen. Door systemisch co-design toe te passen wil het ENSCD in vier jaar ook een theoretisch framework en praktische toolbox ontwikkelen voor deze multi-stakeholderaanpak.

Netwerk met verschillende onderzoeksprojecten

“We zijn geen onderzoeksproject”, benadrukt Wina Smeenk, lector Societal Impact Design bij Hogeschool Inholland en penvoerder van het SPRONG-traject. “We zijn een netwerk dat een programma uitvoert waaronder verschillende onderzoeksprojecten kunnen vallen. Voorwaarde is dat die projecten vallen binnen de transitiethema’s van onze hogescholen: de digitaal verantwoorde samenleving, de duurzame samenleving en de gezonde, sociale en veilige samenleving. Binnen en vooral ook buiten onze hogescholen gaan we op zoek naar projecten en initiatieven om aan te haken, te experimenteren en te leren.”

De kern van het groeiende netwerk bestaat uit verschillende inhoudelijke teams waarin lectoren van de drie hogescholen en van partner Hogeschool Rotterdam hun kennis bundelen. Daarnaast is er een programmamanager, een communitymanager en een gedeeld onderzoeksteam, die op programmaniveau te werk gaan.

Gecombineerde kennis

Al in het voorjaar heeft ENSCD het eerste onderzoeksproject opgepakt. Op Chemelot, een groot terrein voor de chemische industrie in Zuid-Limburg, wil het partnerschap Safety Delta Netherlands een werkwijze ontwikkelen waarin bedrijven gezamenlijk werken aan veiligheid. Ook Marcel Kleijn, strateeg bij de ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, is blij met de komst van het ENSCD: “Het is belangrijk dat hogescholen betrokken zijn bij het ecosysteem van innovatie. Ze zitten dicht op de praktijk, ook op het mkb, en ze zijn er goed in om kennis uit praktijkgericht onderzoek te koppelen aan het opleiden van professionals.” 

“Fijn van het ENSCD is dat ik in één klap toegang heb tot de gecombineerde kennis van vier hogescholen. Ik hoef voor een samenwerkingsproject niet zelf al die instellingen te benaderen. De gecombineerde capaciteit geeft me vervolgens ook vertrouwen dat projecten opgestart en uitgevoerd worden. Omdat het ENSCD ten minste de komende acht jaar bestaat, dankzij de SIA SPRONG-subsidie, kunnen we ook een lange en duurzame relatie opbouwen.”

Kruisbestuiving

“De projecten die we uitvoeren zorgen voor een kruisbestuiving”, zegt Smeenk. “Studenten en onderzoekers van de hogescholen leren met elkaars methodes te werken en die te combineren. Werkveldpartners leren systemisch co-design toepassen in de praktijk en door toepassing in de praktijk ontwikkelen we systemisch co-design verder. Ook voor het onderwijs, zowel op bachelor- als masterniveau. En misschien wel professional doctorates en PhD’s.” 

Meer weten over het ENSCD? Bezoek de nieuwe website.

Dit artikel is een ingekorte versie van het nieuwsbericht van Hogeschool Inholland. Lees hier het originele artikel.

Deel dit artikel