Het praktijkgerichte onderzoek van de HU in 2021

onderzoek_doen
Praktijkgericht onderzoek wordt steeds belangrijker. Door op het snijvlak te opereren van onderwijs, praktijk en onderzoek worden oplossingen gegenereerd voor maatschappelijke vraagstukken en vragen uit de beroepspraktijk. Ook vinden resultaten hun plek in het onderwijs om de professionals van morgen toe te rusten met de meest actuele kennis. In dit artikel blikken we terug op de impact van ons praktijkgerichte onderzoek in 2021 binnen vier jaarbeelden van onze vier kenniscentra.

Het praktijkgericht onderzoek van Hogeschool Utrecht draagt bij aan de grote uitdagingen waar wij als maatschappij en beroepspraktijk voor staan. Denk hier bijvoorbeeld aan vraagstukken rondom gezondheid, digitalisering, lerend vermogen en duurzaamheid. Dit doen we als Hogeschool Utrecht al meerdere jaren. Onze onderzoekers en lectoren werken samen binnen vier thematische kenniscentra. In de bijgevoegde jaarbeelden van deze vier kenniscentra blikken we terug op (de impact van) ons onderzoek in 2021.

 

Bekijk ze hieronder:

Kennis voor de praktijk

Om een brug te slaan naar de beroepspraktijk doen we ons onderzoek in nauwe samenwerking met bedrijven, overheden, praktijkpartners en collega-kennisinstellingen. Zo deden meerdere onderzoeksgroepen samen met partners onderzoek naar de impact van de coronacrisis op het nieuwsgebruik, de situatie van ondernemers, de ethische uitdagingen bij professionals en keuzes van verschillende beroepsgroepen op de maatregelen. Ook werden nieuwe zorginnovaties bedacht en getest en werd er onderzoek gedaan naar manieren om inclusief onderwijs te verzorgen.

 

Naast onze partners uit de praktijk betrekken we ook onze eigen studenten bij ons onderzoek. Door studenten in te zetten dragen we vanuit meerdere achtergronden bij aan concrete innovaties van het beroepenveld en leiden we professionals op die weten wat er op de arbeidsmarkt van ze wordt verwacht. Dit maakt de HU tot een inspirerende kennis- en innovatiepartner. Ook met ons samenwerken? Neem contact op!

Missiegedreven onderzoek

Ons onderzoek is missiegedreven. Dat betekent dat we samen met het werkveld willen bijdragen aan de kwaliteit van samenleven in de stedelijke omgeving. Of het nu gaat om klimaatverandering, gezondheid, digitalisering, veiligheid of mobiliteit: de uitdagingen waar (aankomend) professionals voor staan, zijn complex en vragen om een doordachte en creatieve aanpak. Met ons praktijkgerichte onderzoek helpen we de beroepspraktijk vooruit en leiden we wendbare en onderzoekende professionals en studenten op die zich goed kunnen aanpassen aan een professionele omgeving die voortdurend verandert.

Lees meer over onze visie op onderzoek

Deel dit artikel