Jefta Bego | Onderzoeker | Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Jefta Bego

Onderzoeker

Jefta Bego is sinds november 2021 werkzaam als onderzoeker binnen het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Zij doet onderzoek naar gammadidactiek en samenwerking, of vakintegratie, in het leergebied Mens en Maatschappij en naar ontwikkeling van vakdidactische kennis. 

Vanaf 2007 is zij lerarenopleider Maatschappijleer aan de Fontys lerarenopleiding in Tilburg. In haar onderzoek beschrijft en onderzoekt zij samen met docenten en curriculumontwikkelaars mogelijkheden voor het vormgeven van een M&M-curriculum. 

Van 2017-2020 was zij lid van de kenniskring van het lectoraat ‘didactiek van de gammavakken’ bij Fontys Hogescholen.

Expertises

  • Vakdidactiek maatschappijleer
  • Samenwerking mens- en maatschappijvakken
  • LerarenopleidingProjecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jefta Bego | Onderzoeker | Lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Jefta Bego

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs