Op het snijvlak van wonen en welzijn liggen grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan betaalbare huisvesting voor iedereen en professionele ondersteuning voor kwetsbare bewoners. Het lectoraat Wonen en Welzijn draagt bij aan antwoorden op belangrijke vraagstukken en dilemma’s op dit gebied, in samenwerking met het sociale domein en woningcorporaties, buurtbeheer en woonconsulenten.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Sociale professionals, zoals sociaal werkers, krijgen regelmatig te maken met  kwetsbare cliënten met complexe problematiek. We richten ons op vraagstukken rondom huisvesting en welzijn en het landen in de wijk van diegenen die door de mazen van het sociaal vangnet vallen (zogenaamde ‘systeemuitvallers’ zoals daklozen, ongedocumenteerden of zorgmijders). 

Projecten

Het sociaal werk, en met name het werken met burgers met complexe problematiek, is moreel beladen: het heeft een ‘hoge dilemmadichtheid’.  We willen professionals in de frontlinie van het sociaal werk bijstaan bij de moreel-ethische vragen waar mee worden geconfronteerd.

Projecten

In veel activiteiten van het lectoraat speelt professionaliteit en professionalisering een belangrijke rol. Met het onderzoek in deze lijn dragen we bij aan de ontwikkeling van het sociaal werk in onderwijs, praktijk en onderzoek. 

Deze onderzoekslijn richt zich op vier thema's:

  • de kernwaarden van sociaal werk;
  • de gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk opleidingen 
  • grensoverschrijdende samenwerking in leernetwerken 
  • inter- en trans-sectorale leer- en werkprocessen.

Projecten

  • Strategieën in praktijkgericht onderzoek sociaal werk 

In deze onderzoekslijn bestuderen we de omgang met verschillen in het sociale domein en in het onderwijs. Met als doel om via empirisch onderzoek licht te werpen op precaire kwesties en een bijdrage te leveren aan een inclusieve beroeps- en onderwijspraktijk.  

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Ons onderzoeksteam zoekt regelmatig de samenwerking op met Social Work, Verpleegkundige Studies, de Master Community Development en de HU-brede vakgroep ethiekdocenten en andere lectoraten en instituten.

Bijeenkomst gemengd wonen met onderzoekers

“Met wonen als startpunt en maatwerk kom je tot nieuwe oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld in begeleiding of type woningen & woonvormen voor mensen in kwetsbare posities.”

Lia van Doorn Lector

Onze lectoren en onderzoekers

Lia van Doorn | lector |  lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lia van Doorn

Lector Wonen en Welzijn Bekijk profiel
Maarten Davelaar | Onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Maarten Davelaar

Onderzoeker Wonen en Welzijn Bekijk profiel
Lizet Donkersgoed | Docent-onderzoeker |  Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Lizet van Donkersgoed

Docent-onderzoeker Wonen en Welzijn Bekijk profiel

Dieke van Ewijk

Onderzoeker Participatie Zorg en Ondersteuning, Wonen en Welzijn Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat