People Analytics

 • Bachelor
 • Module
 • 8 dagen
 • Padualaan 101 Utrecht, Incompany

Wil jij een stevige inhoudelijke én analytische basis ontwikkelen om People Analytics effectief toe te passen in jouw organisatie? Met de cursus People Analytics (individueel of incompany) maak je de juiste keuze. Je leert de juiste vragen te stellen, een passend onderzoek uit te zetten, en op basis van data de juiste besluiten te nemen.

Cursus People Analytics: voorbeeld van een lessituatie

De cursus People Analytics verschaft je de kennis, vaardigheden en inzichten waarmee je met analyses waarde realiseert voor je organisatie. Met deze training ga je verder dan het verzamelen en analyseren van data: People Analytics voegt de human factor toe én de logic. Je gaat aan de slag met het verhaal achter de context, mogelijke oorzaken, veronderstelde relaties en gevonden uitkomsten, om te komen tot gedegen inzichten.

Incompany

Het is ook mogelijk om People analytics als incompanytraining te volgen. De incompanytraining bestaat uit 5 trainingsdagen. Meer informatie hierover vind je verderop op deze pagina.

Handig om te weten

Startmoment September (afhankelijk van het aantal deelnemers en bezetting vakdocenten)
Lesdata 2 cursusdagen per maand, afwisselend op vrijdag (14.00-20.30 uur) en zaterdag (10.00-16.30 uur)
Kosten

€ 4000 (vrij van btw)

De kosten zijn inclusief begeleiding, lesmateriaal en toetsing.

Deelnemers Maximaal 30
Locatie Padualaan 101 Utrecht
Diploma Certificaat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De cursus People Analytics bestaat uit acht trainingsdagen, verdeeld over 5 maanden. In deze periode maak je je de essentiële stappen van People Analytics eigen: je leert de juiste vragen te stellen om het onderliggende business probleem helder te krijgen, je leert dat wat je wil onderzoeken te operationaliseren tot de juiste databronnen, je leert data gebruiken om gegronde besluiten te nemen die de werknemers en organisatie raken. Juist omdat het om mensen gaat, verliest deze cursus de menselijke factor nooit uit het oog.

Tijdens dag 1 maak je kennis met de basis van de cursus People Analytics.

 • Welke (mega-) trends vormen de aanleiding voor People Analytics?
 • Hoe heeft People Analytics zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?
 • Wat zijn de laatste wetenschappelijke inzichten over het fenomeen People Analytics?
 •  Hoe wordt People Analytics in de praktijk toegepast?
 • Wat is People Analytics wel en wat vooral niet?
 • En wat is de visie van de HU op People Analytics?

Daarnaast zoomen we in op Strategisch Human Resource Management en organisatiekunde, en je duikt direct je eigen People Analytics-project in. Het inzichtelijk krijgen van het onderliggende business probleem staat hierbij centraal, zodat je op cursusdag 2 meteen de diepte in kunt gaan.

Op de tweede cursusdag staan we stil bij de verschillende soorten People Analytics-onderzoek, de onderzoekcycli voor kennisonderzoek en praktijkgericht onderzoek, en het opstellen van krachtige onderzoeksvragen. Je gaat je eigen probleemanalyse vertalen naar een centrale People Analytics probleemdefinitie. Je leert daarnaast meer over de centrale paradigma’s in de wetenschapsfilosofie, én start met de toepassing van effectieve storytelling: hoe breng je jouw People Analytics project mét impact over de bühne?

De derde cursusdag start met de vertaling van je eigen probleemanalyse naar centrale People Analytics onderzoeksvragen. Je leert over het bouwen van onderzoeksmodellen op basis van bronnenonderzoek, en de rol van mediatoren en moderatoren hierbij. Ook staat het verzamelen van kwantitatieve data centraal, waarbij we onder andere ingaan op surveyonderzoek, steekproefmethodes, het operationaliseren van variabelen, meetlevels van variabelen, en de validiteit en betrouwbaarheid van metingen. Voor je eigen People Analytics project ga je een conceptueel model opstellen en maak je een eerste opzet voor het plan van aanpak van de uitvoer van je eigen People Analytics project.

Cursusdag 4 staat in het teken van de operationalisatie van je opgestelde conceptuele model: Hoe ga je de variabelen meten die je wil onderzoeken? En vervolgens: welke dataverzameling is daarvoor nodig?

Tevens wordt de focus gelegd op de ethische aspecten van het uitvoeren van je onderzoek, en werken met data/persoonsgegevens. Welke ethische vraagstukken kom je als (HR-)professional tegen? En hoe kun je ethisch verantwoord met data omgaan

Trainingsdag 5 staat volledig in het teken van het over de bühne brengen van de gedane onderzoeken, én het bepalen van de vervolgstappen. Ook bieden we de mogelijkheid om de training te combineren met sessie(s) omtrent de implementatie van People Analytics binnen de organisatie, zodat ook het langetermijneffect wordt geborgd. Leren met elkaar en van elkaar. We sluiten af met de uitreiking van de certificaten, en uiteraard een feestelijke borrel.

Op de zesde cursusdag ga je een stapje verder in de data-analyse, en richt je je op het uitvoeren en interpreteren van verschil- en correlatieanalyses. Centraal staat ook het verkrijgen van inzichten en trekken van conclusies op basis van de analyses. Op deze cursusdag ga je je daarnaast klaarstomen voor de dataverzameling en analyses van je eigen People Analytics project. Welke analyses zijn nodig om de juiste informatie op te halen? Welke conclusies kun je daaruit trekken?

Cursusdag 7 staat in het teken van de koppeling tussen analyse en advies, waarbij specifiek de nadruk wordt gelegd op het maken van een goede infographic en storytelling.

Je gaat oefenen met het geven van een presentatie naar aanleiding van de gemaakte infographic, en krijgt zo inzichten en passende feedback hoe je dit kunt gebruiken in het maken van de infographic van je eigen People Analytics project. Want hoe breng je de adviezen en conclusies die uit de data-analyse volgen overtuigend over de bühne? Hoe beïnvloed jij de besluitvorming in jouw organisatie?

We leunen hierbij op inzichten op het gebied van storytelling, en richten ons op primair op adviseren, presenteren en visualiseren.

De laatste cursusdag staat in het teken van de generale repetitie! Dit is namelijk je laatste kans om vragen te stellen over je People Analytics onderzoek, feedback te vragen omtrent de infographic, en jezelf vooral actief klaar te stomen voor de Dragon's Den presentatie als afsluiting van de cursus én als oefening om je People Analytics project overtuigend binnen je eigen organisatie neer te zetten!

Tijdens de cursus staat de interactie, praktische toepassingsopdrachten en de casuïstiek vanuit je eigen organisatie centraal, ondersteund met de aangeboden materialen op onze digitale leeromgeving Canvas. De cursusdagen en toetsonderdelen zijn gericht op het ontwikkelen van je vaardigheden binnen People Analytics, waarbij je tevens binnen een gevormd leerteam elkaar feedback geeft en helpt bij de uitvoering van je People Analytics onderzoek.

 • Je leert een business probleem te identificeren en afpellen, wat het vertrekpunt vormt voor je People Analytics project
 • Je leert een intakegesprek bij een organisatie te voeren, om de probleemidentificatie helder te krijgen
 • Je leert hoe je business leaders helpt om met behulp van People Analytics betere vragen te stellen
 • Je leert robuuste conceptuele modellen te ontwikkelen, die - passend bij het business probleem - het uitgangspunt vormen voor je analyses
 • Je leert de logic achter de belangrijke HR-thema’s kennen en zo gedegen onderbouwing te vinden voor de stappen die je zet in jouw People Analytics project
 • Je leert beschrijvende en toetsende analyses uit te voeren in SPSS en Excel
 • Je leert data-uitkomsten te duiden, te interpreteren én te vertalen naar gedegen inzichten en actionable besluitvorming
 • Je leert hoe je storytelling en infographics effectief kan inzetten om overtuigend advies over de bühne te brengen
 • De cursus People Analytics verschaft je de kennis, vaardigheden en inzichten waarmee je met analyses waarde realiseert voor je organisatie!

Je dient een kwantitatief onderzoek uit te voeren binnen een eigen praktijksetting/organisatie, en dient derhalve te beschikken over de toegang tot een organisatie waarbij kwantitatieve data kan worden opgehaald.

De cursus People Analytics omvat 3 deeltoetsen, die gezamenlijk je eindcijfer bepalen:

 • Het intakegesprek
  Je voert aan de hand van een korte inhoudelijke casus een zelfstandig en gestructureerd gesprek om tot een gedegen People Analytics onderzoeksvoorstel te komen.
 • De procestemplate & infographic
  Je vult op basis van je uitgevoerde People Analytics onderzoek een procestemplate in, waarin op kernachtige en consistente wijze duidelijk wordt gemaakt hoe het onderzoek is uitgevoerd. Tevens wordt een infographic gemaakt, waarin het People Analytics onderzoek op kernachtige, visueel aantrekkelijke en overtuigende wijze wordt gepresenteerd.
 • De dragon’s den
  Je dient je People Analytics onderzoek op overtuigende en gedegen wijze over de bühne te brengen in een presentatie en gesprek met twee (fictieve) directieleden. De directieleden dienen op basis van de presentatie overtuigd te worden om op basis van het uitgevoerde onderzoek te investeren in de geadviseerde aanbevelingen, waarna middels een vragenvuur wordt gekeken of je ook op onverwachte vragen gedegen antwoord weet te geven.

Docenten/trainers

Voor elk thema dat tijdens de cursusdagen centraal staat, krijg je les van een specialist en vakdocent. Deze specialisten komen altijd uit de praktijk én zijn betrokken bij de praktijk. De kerndocenten van de cursus People Analytics zijn dr. Sjoerd van den Heuvel, dr. Josje Dikkers, dr. Machiel Bouwmans, Sanne Woerde MSc en drs. Thijs Verheijen. Daarnaast zijn ook gastdocenten betrokken in het cursusprogramma.

Na deze opleiding

Na afronding van de cursus People Analytics weet je hoe je gedegen People Analytics kunt uitvoeren binnen je organisatie om verantwoorde en evidence-based besluiten te nemen, zonder voorbij te gaan aan het belang/perspectief van medewerkers.

  • Je leert een business probleem te identificeren en afpellen, wat het vertrekpunt vormt voor je People Analytics project
  • Je leert een intakegesprek bij een organisatie te voeren, om de probleemidentificatie helder te krijgen
  • Je leert hoe je business leaders helpt om met behulp van People Analytics betere vragen te stellen
  • Je leert robuuste conceptuele modellen te ontwikkelen, die - passend bij het business probleem - het uitgangspunt vormen voor je analyses
  • Je leert de logic achter de belangrijke HR-thema’s kennen en zo gedegen onderbouwing te vinden voor de stappen die je zet in jouw People Analytics project
  • Je leert beschrijvende en toetsende analyses uit te voeren in SPSS en Excel
  • Je leert data-uitkomsten te duiden, te interpreteren én te vertalen naar gedegen inzichten en actionable besluitvorming
  • Je leert hoe je storytelling en infographics effectief kan inzetten om overtuigend advies over de bühne te brengen

  Wil je je na deze opleiding verder verdiepen in People Analytics, of breder in de multidisciplinaire implementatie binnen jouw organisatie? De HU is continu bezig met het ontwikkelen van onderwijs op het gebied van People Analytics. Per september 2020 start de master Data Driven Business. 

  Incompany training

  De incompany training People Analytics bestaat uit vijf trainingsdagen. We raden aan deze trainingsdagen te verdelen over een periode van in ieder geval 10 weken. De kosten voor een incompanytraining zijn in overleg, afhankelijk van het maatwerktraject.

  Heb je een specifieke vraag over de programmamogelijkheden? We sluiten de training qua inhoud en locatie graag zo goed mogelijk aan op de behoeften van jouw organisatie. Het is ook mogelijk de training in het Engels te verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden via peopleanalytics@hu.nl .

  Programma Incompany training People Analytics

  Waarom People Analytics bij de HU?

  • Een People Analytics-autoriteit

   De HU heeft een exclusieve onderzoekslijn op het gebied van People Analytics. Daardoor bieden we state-of-the-art People Analytics-onderwijs aan.

  • Optimale voorbereiding op praktijk

   Tijdens de cursus voer je zelf People Analytics-onderzoek uit in je organisatie. Breng wat je leert meteen in de praktijk.

  • Pak het multidisciplinair aan

   We kijken niet alleen naar analytische competenties binnen een HR-context: ook naar business management, technologie en ethiek.

  Direct contact

  Portret Thijs Verheijen

  Drs. Thijs Verheijen

  Hogeschooldocent Arbeid & Organisatie, Cursuscoördinator People Analytics voor Professionals

  Heb je nog vragen?