Contact

Wil je samenwerken met de HU of heb je een onderzoeksvraag of -opdracht? Neem per e-mail of telefonisch contact op met Hogeschool Utrecht.

Algemeen

Digital Business & Media

 • 088 481 98 70
 • digitalbusiness&media@hu.nl
 • Heidelberglaan 15, 3584 CS Utrecht

   

  Digitalisering heeft een steeds grotere impact op onze samenleving. Ons onderzoek richt zich op het menselijke aspect van digitalisering, name op de meerwaarde voor (eind)gebruikers en in inclusiviteit van digitale oplossingen. Want technologische ontwikkelingen krijgen pas betekenis als mensen er iets mee doen. We pakken vraagstukken rondom de digitale transformatie multidisciplinair aan door verschillende expertises te combineren.

Gezond en Duurzaam leven

 • 088 481 98 78
 • gezondenduurzaamleven@hu.nl
 • Heidelberglaan 7, 3584 CS Utrecht

   

  Hoe stellen we mensen in staat gezond en duurzaam te leven? Ons onderzoek richt zich op het bevorderen van een gezonde levensstijl voor álle mensen, met name de kwetsbare groepen. Met ons onderzoek dragen we bij aan de ontwikkeling van een energie-neutrale en circulaire stedelijke omgeving, waar mensen met behulp van innovatieve oplossingen langer zelfstandig kunnen blijven, met meer regie over hun eigen leven.

Leren en Innoveren

 • 06 34 333 913
 • lereneninnoveren@hu.nl
 • Padualaan 97 & 99, 3584 CH Utrecht

   

  Snelle veranderingen in de samenleving zorgen voor dynamiek en complexiteit in het werkveld van professionals. Welke competenties zijn van belang om daarmee om te kunnen gaan en hoe kunnen deze geleerd worden? Hoe kan het onderwijs hieraan bijdragen? Ons onderzoek helpt (aankomende) professionals en organisaties om zich te ontwikkelen voor de beroepspraktijk en de samenleving.

Sociale Innovatie

 • 088 481 92 22
 • socialeinnovatie@hu.nl
 • Padualaan 101, 3584 CH Utrecht

   

  Hoe bouwen we aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen, tot zijn recht komt en zich veilig voelt? Ons onderzoek raakt het hart van grote maatschappelijke thema’s en geeft professionals in het sociaal domein tegelijk handvatten om hiermee om te gaan. We ontwikkelen een veelheid aan werkwijzen en producten die impact hebben op de beroepspraktijk en onderwijs en bijdragen aan kennisontwikkeling.

Klachtenregeling Onderzoek

Neemt u deel aan of werkt u op een andere manier mee aan een (wetenschappelijk) onderzoek door onderzoekers van de HU wordt gedaan? En heeft u een vraag of een klacht over het gedrag van een onderzoeker? U kunt zich dan wenden tot de Vertrouwenspersoon.

Wat te doen als u twijfels of klachten heeft n.a.v. deelname aan (wetenschappelijk) onderzoek?

Hogeschool Utrecht onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI). In deze code staan vijf principes waaraan onderzoekers zich dienen te houden: eerlijkheid, zorgvuldigheid, transparantie, onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

Neemt u deel aan of werkt u op een andere manier mee aan een (wetenschappelijk) onderzoek dat door onderzoekers van de HU wordt gedaan? En denkt u dat een onderzoeker zich daarbij mogelijk niet aan deze principes houdt?  U kunt zich dan met uw vraag of klacht wenden tot de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Bijvoorbeeld wanneer u vindt dat u niet respectvol bejegend wordt, wanneer u denkt dat er sprake is van belangenverstrengeling, of wanneer u om andere redenen twijfelt aan de integriteit van het onderzoek of een onderzoeker.

De vertrouwenspersoon gaat met u in gesprek en verkent met u de mogelijkheden tot een minnelijke oplossing van de klacht en eventuele bemiddeling. Indien nodig geeft de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit ook informatie en advies over de procedure voor het indienen van een officiële klacht bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.

Contactverzoeken of adviesvragen aan de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit kunnen schriftelijk worden gesteld waarna mondeling contact kan plaatsvinden. Hiertoe kunt u zich direct tot de Vertrouwenspersoon wenden via het mailadres: vertrouwenspersoon.wi@hu.nl.