Digitalisering grijpt in op alle gebieden van ons leven: wonen, werken, hoe we met elkaar omgaan. Het biedt kansen om ons welzijn te verbeteren maar er zijn ook valkuilen. Met ons expertisegebied Samen Digitaal zetten wij ons in voor mensgericht & datagedreven digitaliseren (human centred & data driven): Hoe geven we vorm aan digitalisering en het gebruik van data op een manier die recht doet aan mens en samenleving? Van burger tot overheid, van student tot werkgever; wij willen dat zoveel mogelijk mensen profiteren van digitalisering. 

Vormgeven aan de toekomst

Digitalisering geeft vorm aan de toekomst, met nieuwe vaardigheden, werkwijzen en beroepen. Als hogeschool willen we deze toekomst mede vormgeven. We kijken daarbij vooral naar de interactie tussen mens en technologie: Wij geven vorm en inhoud aan digitale toepassingen waarbij we de behoeften en belangen van mens en samenleving als uitgangspunt nemen. Wij noemen dat: mensgericht digitaliseren. 

Die toepassingen (producten, diensten en werkwijzen) ontwerpen we met behulp van data. We zorgen bovendien dat de toepassingen op hun beurt op een verantwoorde wijze data verzamelen. Data waarmee we digitale oplossingen nog beter kunnen afstemmen op de behoeften en belangen van individuen, werkveld en samenleving. Op deze manier komen we tot oplossingen die waardevol en betekenisvol zijn voor mens en samenleving. Dat noemen we: datagedreven digitaliseren.

Nieuwe technieken zijn niet neutraal en waardevrij. Welke keuzes maken we bij nieuwe digitale mogelijkheden? Hoe zorgen we dat die keuzes – bijvoorbeeld over transparantie, autonomie en de borging van privacy -  altijd bij mensen liggen, zodat we de regie houden over digitale ontwikkelingen? Met Samen Digitaal zetten we ons in voor een kritische, ethische omarming van digitalisering en het gebruik van data. 

Drie maatschappelijke opgaven

Binnen ons expertisegebied Samen Digitaal werken we zo aan drie maatschappelijke opgaven:

De manier waarop wij werken, de locatie, de verdienmodellen van organisaties en zelfs complete sectoren: digitalisering en data veranderen de beroepspraktijk ingrijpend. Wij leveren professionals af die het verschil kunnen maken. Die bijdragen aan de digitalisering van hun (toekomstige) werkomgeving, en digitale technologie daar ten goede weten in te zetten. Die begrijpen dat door inzet van technologie en data menselijke interacties ingrijpend veranderen. Menselijke waarden, datawijsheid en zingeving staan bij hen centraal.

We helpen belangrijke digitaliseringvraagstukken te identificeren in veranderende en nieuwe beroepspraktijken, en we helpen deze op te lossen met behulp van datagedreven innovaties. Daarbij is de mens altijd het uitgangspunt: onze innovaties zijn pas geslaagd als mensen – professionals, burgers, klanten - ze waardevol vinden. 

Met onze kennis en met de professionals die wij afleveren, helpen we de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering te verzilveren. We hebben oog voor kansrijke netwerken binnen en buiten de HU om mee samen te werken. Via deze netwerken dragen we bij aan datagedreven oplossingen vanuit mens en samenleving: oplossingen die maatschappelijk en economisch goed zijn voor de regio en die inclusief zijn: iedereen die wil, kan mee.

Andere expertisegebieden