Met ons expertisegebied Samen Gezond zetten we ons in om de gezondheids- en welzijnsproblemen van mensen in de regio te reduceren, hun zelfredzaamheid te vergroten en om hun leefstijl en sociale en fysieke veiligheid te verbeteren. We werken hiervoor samen met burgers, studenten, onderzoekers, docenten, professionals, overheden en bedrijven. Niet alleen op het gebied van gezondheidzorg maar ook in welzijn, life sciences, techniek, recht en veiligheid: kennisgebieden die een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan de gezondheid en het welzijn van burgers.

We willen met ons praktijkgericht onderzoek onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en direct bijdragen aan het welzijn van de regio. Daarvoor willen we zo direct mogelijk op de vragen en behoeftes van burgers kunnen inspelen. We leren en onderzoeken dus niet alleen op de HU maar ook in de wijken, bij en met zorgorganisaties, bij en met hulpverleners. Daarbij gaan we in interprofessioneel te werk: we brengen beroepen samen om met en over elkaar te leren. Zo komen we tot betere, effectieve samenwerking binnen zorg en welzijn.

Ongunstige sociaaleconomische omstandigheden zoals werkeloosheid, armoede en schulden; fysieke of psychische gezondheidsproblemen; gezins- en opvoedingsproblemen met conflicten en soms veiligheidsissues: In Nederland leven honderdduizenden mensen met meerdere van deze – met elkaar verbonden - problemen, en nog vele anderen met een hoog risico daarop. Door interprofessioneel samen te werken kunnen we niet alleen complexe problematiek aanpakken maar ook helpen voorkómen dat mensen in de problemen komen. Denk aan samenwerkingen tussen jeugdgezondheidszorg en school, schuldpreventie voor mensen met een verstandelijke beperking, domotica in verpleeghuizen of beweegprogramma’s in de wijk. 

Deze brede, intensieve samenwerking, met behulp van de juiste professionals en de juiste technologie, helpt ons de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Zo werken we samen aan verbetering van de maatschappelijke gezondheid en een hogere kwaliteit van leven en samenleven in de stedelijke omgeving. 

Innovatief en onderzoekend

Onze studenten zijn de professionals van morgen. Binnen het thema Samen Gezond leiden we hen op met een ondernemende houding en innovatief en onderzoekend vermogen. We geven hen de competenties om binnen het domein zorg en welzijn de uitdagingen van morgen aan te kunnen pakken. Hiervoor werken we nauw samen met onze andere expertisegebieden: Samen Digitaal, Samen Duurzaam en Samen Lerend.

Gezondheid en welzijn is in een breed gedragen thema in onze regio. Bestuurlijke afstemming en financiële stimulans op de juiste plek bestendigt onze samenwerking en versnelt het realiseren van onze gedeelde ambities. Wij doen dit samen. Zo dragen we bij aan de maatschappelijke opgaven, zoals de Verenigde Naties heeft geformuleerd in de  Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een daarmee aan onze missie: een betere kwaliteit van (samen)leven in onze stedelijke omgeving.

 

 

Drie opgaven

Binnen ons expertisegebied Samen Gezond werken we aan drie maatschappelijke opgaven:

We brengen beroepen samen om met en over elkaar te leren en zo tot betere samenwerking te komen. We richten ons hierbij niet alleen op disciplines op het gebied van gezondheidzorg en welzijn maar ook op life sciences, techniek, recht en veiligheid: kennisgebieden die een belangrijke bijdrage hebben te leveren aan de gezondheid en het welzijn van burgers.

We willen zo direct mogelijk op de vragen en behoeftes van burgers kunnen inspelen. We leren en onderzoeken dus niet alleen op de HU maar ook in de wijken, bij en met zorgorganisaties, bij en met hulpverleners. De burger is hierbij altijd het uitgangspunt: wat deze nodig heeft, in welke vorm en waar.

Door interprofessioneel samen te werken en de zorg dicht bij burgers te organiseren, kunnen we niet alleen complexe problematiek aanpakken maar ook helpen voorkomen dat mensen in de problemen komen. Zo zorgen we dat meervoudige problematiek de afstand tot de samenleving niet vergroot en werken we samen aan verbetering van de maatschappelijke gezondheid.

Andere expertisegebieden