Honours

Wil jij je talenten optimaal ontwikkelen? Ben je ondernemend en nieuwsgierig? Dan is HU Honours echt iets voor jou. Het honoursonderwijs van de HU is er voor alle gemotiveerde studenten die meer willen en meer kunnen.

Video Honoursprogramma

Video afspelen Honours HU

Honoursonderwijs op de HU volg je naast je opleiding en dat vraagt extra inspanning. Je verdient er geen studiepunten mee, maar honourssterren. Heb je vijf sterren behaald? Dan kun je voor het honourscertificaat gaan. Je laat zien dat je je hebt ontwikkeld tot een sterke en toekomstbestendige professional. Iemand die het verschil durft te maken voor het werkveld en de samenleving.

Honourstrajecten

Met honoursonderwijs verdiep en verbreed je jouw kennis en vaardigheden. Je kunt honourscursussen volgen, meedoen met projecten of een eigen idee oppakken. Op de HU kies je uit drie vormen van honoursonderwijs: cursussen, projecten en persoonlijke route. Je bepaalt zelf je honoursroute.

Je kunt kiezen voor verdiepende cursussen of opdrachten die door je opleiding worden aangeboden, kijk op site Honours - Verdieping externe link . Deze liggen in het verlengde van onderwerpen die in je opleiding aan bod komen. Het gaat om het verdiepen van je vakkennis en beroepsvaardigheden.

Of je kiest voor verbredende trajecten die voor alle studenten van de HU open staan. Deze trajecten zijn gericht op actuele maatschappelijke thema’s en persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld: persoonlijk leiderschap, debatteren, critical thinking of mensenrechten. Voor een volledig overzicht, kijk op site Honours - Verbreding externe link . Hier gaat het om brede vaardigheden die voor veel beroepen relevant zijn.

Bij deze vorm van honoursonderwijs gaat het om allerlei opties naar aanleiding van maatschappelijke opgaven: een onderzoek bij een lectoraat, een project voor een externe opdrachtgever, een challenge, een hackaton etc. De wereld verandert in rap tempo en vraagt om professionals die complexe vraagstukken kunnen oplossen.

HU Honours werkt met veel bedrijven en maatschappelijke instellingen samen om te komen tot creatieve en slimme oplossingen. Je kunt individueel aan een project werken of met medestudenten in een interdisciplinair team onder begeleiding van een (honours)coach. Met projecten kun je zowel de verdieping als verbreding zoeken afhankelijk van jouw opleiding en het vraagstuk. Zo hebben studenten de afgelopen tijd gewerkt aan een project van de gemeente over de dementievriendelijke stad. Andere studenten namen deel aan een challenge van Rijkswaterstaat over de mobiliteit in Utrecht. Challenges en hackatons vragen meestal om een grote investering in korte tijd.

Kijk voor nieuwe projecten op site Honours - Nieuws externe link

Heb je zelf een bijzonder idee waarmee je aan de slag wilt en je talenten verder wilt ontwikkelen? Kies dan voor de persoonlijke route. Van belang is dat het product en/of de dienst die je ontwikkelt, impact heeft op de beroepspraktijk en samenleving. Je neemt zelf de regie en je kunt begeleiding krijgen van een honoursdocent van je opleiding.

Kijk op site Honours bij Inspiratie om te zien wat andere honoursstudenten allemaal hebben gedaan. Alles is mogelijk.

Wat levert het je op?

Meedoen aan honoursprogramma’s of -projecten heeft veel voordelen:

  • Je ontdekt nog meer van je talenten en ontwikkelt die verder.
  • Je werkt samen met studenten van andere opleidingen.
  • Je verdiept je kennis en verbreedt je horizon.
  • Je verhoogt jouw waarde op de arbeidsmarkt met edubadges (op basis van de sterren) en het honourscertificaat.

Meer informatie

Benieuwd naar de honourstrajecten bij de HU en wil je weten welke activiteiten de honours community organiseert, volg ons op insta @huhonourscommunity en bekijk onze website.

Naar de Honours website
Stan Hilhorst, student Commerciële economie | Hogeschool Utrecht

"Het honourstraject is een aanrader voor iedere student die zich wil onderscheiden en wil proeven aan het bedrijfsleven."

Stan Hilhorst (23) Student Commerciële economie