HU-project Honest Mirror genomineerd voor UNESCO-prijs

mirror
Unesco Nederland heeft Honest Mirror, een onderwijsproject van Hogeschool Utrecht onder leiding van Stan van Ginkel, voorgedragen voor de Unesco Hamdan Prize for Teacher Development. Deze prijs stimuleert projecten die bijdragen aan één van de Unesco-doelen gericht op het verbeteren van de kwaliteit én toegankelijkheid van het onderwijs.

Honest Mirror is een desktopapplicatie die is ontworpen om studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun presentatievaardigheden, met behulp van geavanceerde AI-technologie. Deze applicatie stelt studenten in staat om hun presentaties te oefenen in een veilige leeromgeving. Bovendien ontvangen zij gepersonaliseerde feedback op effectieve én ineffectieve houdingen en gebaren. Hiermee kunnen studenten onafhankelijk van tijd en plaats hun presentatievaardigheden ontwikkelen.

Hoe werkt Honest Mirror?

Studenten presenteren voor de camera van hun laptop, terwijl de applicatie de presentatie opneemt. Ook kunnen studenten ervoor kiezen om een eerder opgenomen presentatie te uploaden. De lichaamstaal van de video wordt vervolgens geanalyseerd met behulp van AI-technologie. Op basis daarvan ontvangen studenten gepersonaliseerde, en op wetenschap gebaseerde, feedback.

Waarom is het zo belangrijk?

Honest Mirror staat internationaal in de spotlights, omdat de UNESCO de mogelijkheden van AI (kunstmatige intelligentie) voor het stimuleren van leerprocessen verkent. Eén van de UN-doelen richt zich op het terugdringen van het mondiale lerarentekort. Vóór 2030 dienen er 69 miljoen docenten te worden opgeleid. AI-technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen voor het verminderen van de werkdruk onder docenten en leerkrachten, indien studenten en leerlingen zelfstandig met dit soort digitale leeromgevingen kunnen oefenen en geautomatiseerde feedback kunnen interpreteren. Daarbij blijft de rol van de docent essentieel in het begeleiden en coachen van de lerende.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het oefenen en ontvangen van feedback in Virtual Reality de leerprocessen van studenten net zo effectief ondersteunt als feedback van docenten na face-to-face presentaties. Tot op heden hebben VR-systemen zich gericht op het ontwikkelen van oogcontact en stemgebruik (zoals spreekvolume, spreekfrequentie en spreeksnelheid). Een ander cruciaal aspect voor het geven van een effectieve presentatie is lichaamstaal. Deze laatste vorm van non-verbaal gedrag staat centraal in dit project. 

De bedenker: Stan van Ginkel

Honest Mirror is een onderzoeksproject onder leiding van Dr. Stan van Ginkel. Stan is Associate Lector aan Hogeschool Utrecht en leidt binnen het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren de programmalijn ‘Digitale Innovaties voor Onderwijs’. Eerder deed hij onderzoek naar de rol van feedback bij het ontwikkelen van presentatievaardigheden in Virtual Reality en werd daarvoor in 2019 ook al genomineerd voor een UNESCO-prijs. In navolging van dit onderzoek is in 2020 een start gemaakt met het ontwikkelen van een AI-gestuurde leeromgeving genaamd Honest Mirror, waarbij belangrijke menselijke waarden, zoals privacy en gelijkwaardigheid, in het ontwerp- en onderzoeksproces worden meegenomen. 

Leer meer over Honest Mirror in onze HU Story

Deel dit artikel

Gerelateerde expertises