Design for Health brengt technische disciplines en zorgdisciplines bij elkaar om samen te werken aan technologische innovaties voor de ziekenhuizen, zorginstellingen en externe bedrijven. Design for Health matcht vragen uit de praktijk met HU-studenten, docenten en onderzoekers en stimuleert uitwisseling van kennis en kunde via de Design for Health Community.

Het programma Design for Health is opgezet vanuit het Institute for Design and Engineering (IDE), het Instituut voor Verpleegkundige Studies (IVS), in samenwerking met verschillende lectoraten en het UMC Utrecht. Het doel is om samen te werken aan zinvolle innovaties binnen het domein ‘gezondheidstechnologie’ en zo van betekenis te zijn voor de regionale partners, en een uitdagende leeromgeving te bieden aan studenten.

Dit doen we door HU-breed onderwijs te faciliteren rondom het thema zorgtechnologie, waaronder studentenprojecten en de interdisciplinaire minor Design for Health. En het opzetten en onderhouden van een Design for Health Community of Practice waarin studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld kennis en kunde delen rondom zorgtechnologie.

Met als resultaat:

  • Snelle en goede matches tussen opdrachtgevers, opleidingen en studenten.
  • Meer contact tussen studenten van verschillende opleidingen en zo inspiratie en kennisuitwisseling.
  • Meer continuïteit in studentenprojecten.
  • Een actieve HU-Community of Practice rond het thema Zorg en Technologie.

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Danielle Vossebeld en Thijs van Houwelingen