Forensisch sociale professionals werken met cliënten in een justitieel kader die een risico voor anderen vormen. Ze werken bijvoorbeeld bij de reclassering, het gevangeniswezen of de forensische zorg. Dit werk vereist specifieke vaardigheden, doeltreffende werkwijzen en gerichte opleidingen. Ons lectoraat draagt bij aan de professionaliteit en continuïteit van dit werkveld.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Bij de begeleiding en re-integratie van cliënten in een justitieel kader zijn vaak verschillende instellingen, afdelingen en medewerkers betrokken. Voor succesvolle re-integratie is het belangrijk dat cliënten samenhang ervaren in de begeleiding en zorg door verschillende professionals. De onderzoekslijn 'Continuïteit' bekijkt wat forensisch sociale professionals nodig hebben om die samenhang te realiseren.

We kijken onder andere naar:

  • de behoeften van cliënten en professionals als het gaat om doorlopende zorg en begeleiding;
  • samenwerking tussen werkers met verschillende specialismen en vanuit verschillende organisaties;
  • bestaande initiatieven om de continuïteit te bevorderen.

Projecten

Wat maakt het dagelijks handelen van forensisch sociale professionals effectief? Hoe begeleiden zij cliënten succesvol bij de afbouw van delinquent of antisociaal gedrag, en ondersteunen ze hen om hun plek in de samenleving in te nemen? Welke vaardigheden, houding en kennis hebben zij daarvoor nodig?

Deze onderzoekslijn richt zich op de professionele kwaliteit van deze beroepsgroep. We kijken onder meer hoe professionals wetenschappelijke kennis effectief inzetten, de verbinding maken met ervaringskennis van professionals en met voorkeuren en ervaringen van cliënten. Ook onderzoeken we de rol van persoonlijke overtuigingen. Daarnaast vormt de werkalliantie een doorlopend thema binnen ons onderzoek. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.werkalliantie.hu.nl.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat draagt op verschillende manieren bij aan het hbo-onderwijs. We betrekken studenten en docenten actief bij onderzoek. Het lectoraat ontwikkelt nieuwe opleidingen en modules, waaronder de Master Forensisch Sociale Professional, in samenwerking met het Instituut voor Recht. Verder werken we nauw samen met andere kennisinstellingen.

Lectoraat Werken in Justitieel Kader Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

“Effectief handelen van forensisch sociale professionals is van groot belang voor de afbouw van delinquent of ander risicovol gedrag, om inclusie van delinquenten in de samenleving te ondersteunen en de veiligheid van kinderen en jeugdigen te vergroten”

Jacqueline Bosker Lector Werken in Justitieel Kader

Onze lectoren en onderzoekers

Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

Jacqueline Bosker

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Vivienne de Vogel

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Gercoline van Beek

Docent-onderzoeker Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Anne-Roos Biester

Docent-onderzoeker Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Monique Cillessen

  • Senior Management Assistent

Volg dit lectoraat