Forensisch sociale professionals werken in organisaties waar ze in een justitieel kader begeleiding of zorg bieden aan mensen vanwege delictgedrag.  Zij werken bijvoorbeeld bij reclassering, forensische zorg, gevangeniswezen en gemeentelijke instellingen. Hun focus ligt op re-integratie en maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om specifieke vaardigheden, doeltreffende werkwijzen en gerichte opleidingen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Ons lectoraat draagt bij aan verbetering van continuïteit en professionaliteit met deze twee onderzoekslijnen en met daaruit voortvloeiende concrete handvatten, zoals het methodiekboek Werken in Gedwongen Kader en aanvullend materiaal op de website www.werkeningedwongenkader.hu.nl.

De onderzoekslijn Professionaliteit van het werken in gedwongen kader richt zich op het effectief handelen van forensisch sociale professionals, die cliënten begeleiden bij de afbouw van delict gedrag en re-integratie in de samenleving. Het onderzoek omvat hoe professionals wetenschappelijke kennis inzetten, hoe ze verbinding maken met eigen ervaringskennis en cliëntervaringen en wat de rol van persoonlijke overtuigingen en de werkalliantie in (semi)gedwongen kader is.

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op www.werkalliantie.hu.nl.

Projecten

Continuïteit in cliënttrajecten is essentieel voor een consistente ondersteuning van delictplegers, waarbij diverse professionals en instellingen betrokken zijn. Onze onderzoekslijn onderzoekt de behoeften van cliënten en professionals als het gaat om doorlopende zorg en begeleiding, samenwerking tussen disciplines en organisaties, initiatieven ter bevordering van continuïteit, en de overgang tussen jeugd- en volwassenstrafrecht. Daarmee wordt een succesvolle re-integratie bevorderd.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat draagt op verschillende manieren bij aan het hbo-onderwijs. We betrekken studenten en docenten actief bij onderzoek. Het lectoraat ontwikkelt nieuwe opleidingen en modules, waaronder de Master Forensisch Sociale Professional, in samenwerking met het Instituut voor Recht. Verder werken we nauw samen met andere kennisinstellingen.

Lectoraat Werken in Justitieel Kader Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

“Effectief handelen van forensisch sociale professionals is van groot belang voor de afbouw van delinquent of ander risicovol gedrag, om inclusie van delinquenten in de samenleving te ondersteunen en de veiligheid van kinderen en jeugdigen te vergroten”

Jacqueline Bosker Lector Werken in Justitieel Kader

Onze lectoren en onderzoekers

Jacqueline Bosker | Lector | Werken in Justitieel Kader

Jacqueline Bosker

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Vivienne de Vogel

Lector Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Gercoline van Beek

Docent-onderzoeker Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Anne-Roos Biester

Docent-onderzoeker Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Monique Cillessen

  • Senior Management Assistent

Volg dit lectoraat