HU en Tergooi MC werken samen aan vernieuwing van de zorg

De snelle doorstroom van medewerkers, de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg dichterbij de patiënt, digitalisering; allerlei uitdagingen waar de zorg de komende jaren onverminderd mee te maken krijgt. In een samenwerking tussen Tergooi MC en Hogeschool Utrecht zal een aantal van deze uitdagingen gezamenlijk verder aangepakt worden. “Een mooie kans om elkaar te inspireren en naar oplossingen te zoeken, bijvoorbeeld in de arbeidsmarktproblematiek en innovatie in de zorg”, vertelt Janneke Brink-Daamen, voorzitter van de raad van bestuur van Tergooi MC. 

Hogeschool Utrecht en Tergooi MC proosten op de samenwerking

“De samenwerking tussen een zorginstelling en kennisinstelling heeft veel toegevoegde waarde”, vindt Brink-Daamen. “Bijvoorbeeld bij het innoveren van opleidingen en studenten die een bijdrage leveren aan vraagstukken van het ziekenhuis.” Een belangrijk vraagstuk waar de HU bij zal helpen, gaat over de lange termijn winst van de veranderingen in de zorg. Hoe monitor je de kwaliteit van de zorg en de efficiëntie van het zorgproces? Hoe ervaren patiënten en zorgverleners een vernieuwende invulling van zorg, bijvoorbeeld op afstand?

HU-onderzoek PREVENT

Bij Hogeschool Utrecht zullen vanuit het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven meerdere lectoraten en verschillende onderzoekers in gezamenlijke projecten samenwerken met Tergooi MC. “Tergooi is altijd een ziekenhuis geweest dat vooropliep als het gaat om innovaties in de zorg. Zo zijn we recent gestart met samenwerking om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen bieden als het gaat om artrose, kwetsbare ouderen en thuismedicatie”, vertelt Cyrille Krul, directeur kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven bij de HU.

De verschuiving naar zorg op afstand past goed bij de trend om de zorg dichterbij mensen in de wijk organiseren, waar Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam samen met partners in PREVENT in de praktijk aan gaan werken. “De zorg dichterbij organiseren vraagt een goede samenwerking en afstemming in het hele zorgproces tussen bijvoorbeeld huisartsen, de thuiszorg en het ziekenhuis. Ons doel is om elke patiënt terecht te laten komen op de plek waar de patiënt de beste kwaliteit van zorg kan krijgen”, vertelt Brink-Daamen. “En dat is pas in het uiterste geval in het ziekenhuis, waar de duurste vierkante meters van de zorg zijn.” Cindy Veenhof, lector Innovatie in Beweegzorg bij de HU vult aan: “We zien momenteel een sterke ontwikkeling voor zorg dichterbij waarbij samenwerking met zorg en welzijn in de wijk een prominente rol speelt, daarom lopen er binnen de HU naast PREVENT meerdere projecten die zich hierop richten.”

Ondersteuning opleidingen

Naast het onderzoek speelt ook het onderwijs een belangrijke rol in de samenwerking tussen Tergooi MC en de HU. Zo ook voor de HU-bacheloropleiding Medische Hulpverlening. “We werken al een tijd intensief met elkaar samen op het gebeid van opleiden en merken natuurlijk ook een enorme behoefte binnen onze instelling en de markt naar goede zorgprofessionals”, vertelt Paulien Lankreijer, manager Tergooi Academie. “Toen de HU een tekort bleek te hebben aan stageplekken voor hun opleiding Medische Hulpverlening hebben we in korte tijd 10 stageplekken kunnen realiseren. We hopen door onze samenwerking met de hogeschool beter in te spelen op toekomstige arbeidsmarktproblematiek waarin de tekorten de komende tijd alleen maar zullen oplopen door het hoge verloop.”

Onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk

In de samenwerking met Tergooi MC komt voor de HU de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk mooi samen. Wilma Scholte op Reimer, College van Bestuur van de HU: “Als hogeschool werken we samen met de praktijk aan innovaties in de regio en leiden we studenten op tot professionals met innovatievermogen. Tergooi MC is vernieuwend in het verbinden van techniek, digitalisering en financiën met de zorg. De verkokerde financiering van zorg maakt zorgverschuiving bijvoorbeeld erg lastig. Het Tergooi MC is in staat om dergelijke ingewikkelde problemen aan te pakken. Met die innovatiekracht is het een fantastische omgeving voor ons onderzoek en onderwijs. Samen werken aan innovaties in de zorg met onze studenten, die tegelijkertijd worden opgeleid tot professionals voor de toekomst.”

Deel dit artikel