Hogeschool Utrecht is de trotse bezitter van de Erasmus+ Charter for Higher Education (ECHE). Hiermee krijgen studenten en medewerkers de mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen in het buitenland. Daarnaast kan de HU door de ECHE deelnemen aan diverse internationale samenwerkingsprojecten.

ECHE en policy statement

De ECHE is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+ programma. Met de ECHE kan de HU in de periode 2021-2027 deelnemen aan het Erasmus+ subsidieprogramma van de Europese Unie. Belangrijke speerpunten binnen dit programma zijn digitalisering, inclusie en duurzaamheid. Dat zijn onderwerpen waar de HU ook intensief mee bezig is. Met onze policy statement laten we zien hoe de HU de ECHE en haar speerpunten inzet binnen de organisatie.

Partneruniversiteiten en -hogescholen

De HU heeft wereldwijd partnerschappen met meer dan 237 universiteiten en hogescholen. Ongeveer 200 van deze partnerschappen zijn tot stand gekomen via het Erasmus+ programma. De afgelopen jaren hebben veel van onze studenten en medewerkers gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij een van onze Erasmus+ partners te studeren, leren, werken, stage te lopen of les te geven. Ook hebben we veel collega’s en studenten van onze partners welkom geheten bij de HU.

Mobiliteitsprojecten

Binnen het Erasmus+ programma zijn er verschillende mobiliteitsprojecten. Met deze mobiliteitsprojecten kunnen studenten en medewerkers kennis en vaardigheden opdoen binnen en buiten de EU. Studenten kunnen een periode in het buitenland verblijven voor stage of studie en medewerkers om te doceren of een training te volgen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de deelnemers een Erasmus+ beurs aanvragen. De beurs is een tegemoetkoming in de kosten die een student of medewerker maakt in het buitenland.

Ongeveer 500 personen vragen jaarlijks een Erasmus+ beurs aan binnen Europa. Met deze beurs studeren ongeveer 300 studenten bij één van de partneruniversiteiten en -hogescholen en lopen 100 studenten stage in de EU. Ongeveer 100 medewerkers geven les bij een partner of volgen een training bij een Europese instelling.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden Oekraïense studenten en medewerkers in de gelegenheid gesteld om een Erasmus+ beurs/subsidie aan te vragen voor een studie of training bij de HU.

Er zijn ook mogelijkheden buiten de EU; zo kunnen studenten en medewerkers voor een periode meedoen aan een project buiten Europa. Daarnaast kunnen buitenlandse studenten een periode studeren bij de HU en medewerkers lesgeven aan de HU. Beide groepen kunnen in aanmerking komen voor een Erasmus+ beurs. 

Een paar voorbeelden:

  • De opleiding Communicatie heeft een uitwisselingsprogramma met twee universiteiten in Tunesië: Tunis Business School en University of Tunis El Manar.
  • De opleiding Journalistiek heeft een samenwerkingsverband met de universiteit Georgian Institute of Public Affairs (GIPA) in Georgië. 

Strategische partnerschappen

Strategische partnerschappen zijn gericht op het versterken van activiteiten van deelnemende organisaties. Dit kan op methodieken en werkwijze op zowel lokaal, regionaal of (inter)nationaal niveau. Hierbij wordt er veelal langdurig gewerkt met Europese organisaties. Voor meer gedetailleerder informatie over strategische partnerschappen, mail naar het HU Grant Office, hugrantoffice@hu.nl.