HU voert intern onderzoek uit naar digitale inclusie

Hogeschool Utrecht onderzoek digitale inclusie

Bij veel onderwijsorganisaties zijn digitale systemen niet altijd even gebruiksvriendelijk en inclusief voor alle studenten. Neurodiverse studenten, zoals studenten met de diagnose dyslexie, ASS (autismespectrumstoornis) en/of AD(H)D, hebben andere ondersteuning nodig. Ook Hogeschool Utrecht (HU) kan haar digitale systemen voor deze groep verbeteren. Om te ontdekken welke behoeften deze groep heeft in relatie tot digitale leeromgevingen binnen de HU, voerden onderzoekers van de lectoraten Organisaties in Digitale Transitie en Co-Design een onderzoek uit. Het onderzoek resulteerde in een behoeftenpakket om inclusiviteit in de digitale systemen van de HU te bevorderen.

De HU heeft inclusiviteit hoog in het vaandel staan en probeert deze zo goed mogelijk te faciliteren. Ondanks deze ambitie geven neurodiverse studenten aan dat ze moeite hebben met de informatie van de websites en de verschillende studentenportals. “Van studenten met ADHD, ASS of dyslexie weten we dat ze zich relatief vaak niet gezien, gehoord of begrepen voelen in het hoger onderwijs. Zowel in contact met docenten en medestudenten, maar ook in de digitale leeromgeving waarin ze steeds vaker moeten studeren”, zegt hoofdonderzoeker en beleidsmedewerker studenten+ Machil Deinum.

Behoeften in kaart

Het onderzoek had als doel om te komen tot een overzicht van de specifieke behoeften die neurodiverse studenten hebben met betrekking tot digitale informatievoorziening binnen de HU. Om dit te achterhalen, doken onderzoekers de literatuur in en gingen ze in gesprek met studenten met AD(H)D, ASS en/of dyslexie. “Ze vertelden ons hun behoeften, frustraties en adviezen over het leren in de digitale leeromgevingen van de HU”, vertelt Deinum.

“De interviews gaven boeiende resultaten. Als je de belangrijkste behoeften van deze groepen met elkaar vergelijkt, zie je dat ze in essentie hetzelfde zijn: een sterke behoefte aan rust, overzicht en structuur. Productontwikkelaars, curriculumontwikkelaars, onderzoekers, (studie)begeleiders en docenten kunnen deze inzichten gebruiken om digitale leeromgevingen inclusiever te ontwikkelen, zodat neurodiverse HU-studenten succesvoller hun opleiding kunnen doorlopen.”

Vervolgstappen richting een inclusievere HU

De onderzoekers ontwikkelden verschillende informatieve video's waarin de doelgroepen hun ervaringen delen. Deze video’s zijn binnen de HU gedeeld om bekendheid te geven aan hun behoeften. Daarnaast gaan de onderzoekers voeren met de digitale ontwikkelaars van de HU. Samen met hen wordt een overzicht gemaakt van mogelijke oplossingen op de korte termijn. Ook gaan ze kijken hoe digitale leeromgevingen op de langere termijn meer inclusief kunnen worden vormgegeven. Daarin wordt de input van neurodiverse studenten meegenomen.

“Om te zorgen dat de opgedane inzichten goed meegenomen worden, is het belangrijk dat neurodiverse studenten betrokken gaan worden in het ontwikkelproces van deze leeromgevingen. Zij kunnen oplossingen testen en evalueren, om vast te stellen of hun behoeften overeenkomen met behoeften van andere studenten. Daarmee kunnen we de systemen echt op een inclusievere manier verbeteren. In een vervolgonderzoek gaan we ook kijken naar eventuele onvervulde behoeften van andere groepen, zoals hoogbegaafde studenten, zodat die ook meegenomen kunnen worden.”

 

Meer weten over het onderzoek?

Neem contact op met Machil Deinum en kijk op de projectpagina.

Deel dit artikel

Gerelateerde expertises