Marketingprofessionals moeten oog hebben voor people en planet

Meer kopen voor minder geld? Die boodschap is niet meer van deze tijd. Steeds meer consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven duurzaam en verantwoord handelen en stemmen hun oordeel over merken daarop af. Dat vraagt om marketingprofessionals die nadenken over de bijdrage die hun bedrijf levert aan mens en maatschappij, vindt lector Tijs Timmerman van Hogeschool Utrecht. Op 8 juli hield hij zijn openbare les.

“Door de discussie over duurzaamheid gaan steeds meer consumenten vragen stellen bij de producten die ze kopen”, stelt lector Tijs Timmerman. “In plaats van alleen door de bril van producten, markten en financiën naar de wereld te kijken, zouden marketingprofessionals zich daarom ook moeten afvragen welke duurzame bijdrage ze leveren.”

Balans tussen winst en duurzaamheid

“De uitdaging is: hoe blijf je als organisatie winstgevend, terwijl je toch een positieve bijdrage levert aan mens en maatschappij? Mensen verwachten dit van merken en nemen dit aspect steeds meer mee in hun oordeel over een merk”, vervolgt Tijs Timmerman. “Dat vraagt van organisaties om een balans te creëren tussen enerzijds winst maken en anderzijds een bijdrage leveren aan people en planet. Ze kunnen het zich niet meer veroorloven alleen voor winst te gaan, omdat steeds meer mensen duurzaamheid belangrijk vinden. Bedrijven moeten kritisch durven kijken naar hun eigen bedrijfsvoering. Er is al wel een beweging gaande richting verduurzaming. Oude bedrijven hebben hiervoor meer tijd nodig dan jonge. Bedrijven die zich empathisch durven op te stellen, blijken uiteindelijk de grootste overlevingskans te hebben.”

"Empathisch vermogen wordt voor marketingprofessionals steeds belangrijker"

Empatische marketingprofessionals

“Empathisch vermogen wordt voor marketingprofessionals dan ook steeds belangrijker. Ze moeten het vermogen hebben zich te verplaatsen in de gebruiker. Door de digitalisering is het belang van menselijke marketing in een stroomversnelling geraakt. Marketing en Customer Experience (MCX) worden beschouwd als het meest waardevolle toepassingsgebied voor kunstmatige intelligentie, vanwege de nieuwe mogelijkheden die technologie biedt om mensen te begrijpen, bereiken en beïnvloeden. Maar hoe ga je hier als MCX-professional goed mee om? De uitdaging is om technologie niet alleen goed in te zetten voor betere financiële resultaten, maar deze ook toegevoegde waarde te laten hebben voor het leven van mensen. Er is een grote rol voor wat ik noem de empathische kant van marketing. Voor het begrijpen van menselijke drijfveren, waarvoor je aan data-analyse alleen niet genoeg hebt.”

Menselijke marketing

“Een merkteam dat meer wil doen voor de maatschappij dan omzet genereren, loopt al snel tegen interne muren op in het bedrijf. Maar het kán wel. MCX heeft de taak om het aanbod van een organisatie op rendabele wijze aan te prijzen, houdt zicht op wat mensen willen of waar ze mee zitten en vertaalt deze behoeften naar de interne organisatie. Daarmee speelt MCX een sleutelrol voor het bestaansrecht van een organisatie: relevant zijn en vertrouwd worden voor de buitenwereld. MCX-professionals zullen de kansen van datagestuurde, digitale marketing moeten zien te benutten mét optimaal behoud van menswaardigheid. Op basis van praktijkgericht onderzoek willen we daarom samen met docenten aankomende marketingprofessionals voorbereiden op hun nieuwe rol als verandermanager, om te zorgen dat de relatie tussen mens en merk waardevol is in elke vorm van digitale en non-digitale interactie.”

Tijs Timmerman werkt sinds september 2020 als lector bij het lectoraat Marketing & Customer Experience, onderdeel van het kenniscentrum Digital Business & Media van Hogeschool Utrecht. De openbare rede van Tijs Timmerman is getiteld: Marketing for humans’ sake - Betekenisvolle mens & merk relaties in digitale context

Longread Marketing for humans’ sake - Betekenisvolle mens en merk relaties in digitale context
Lees hier de longread van de openbare les die Tijs Timmerman gaf.

Getoonde lectoraatsvideo Marketing & Customer Experience

 

Deel dit artikel