Het AI & Media Lab is een samenwerkingsverband van Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en Media Perspectives met een breed netwerk van partners uit de IT-sector en creatieve industrie. Doel van het lab is om bij te dragen aan de digitale transitie van media- en cultuurorganisaties door ontwikkeling van nieuwe kennis, toepassingen en werkwijzen op het gebied van kunstmatige intelligentie en datawetenschap. Mensgericht ontwikkelen is voor ons het uitgangspunt: recht doen aan de behoeften en belangen van burgers en professionals, 'ethics by design' en open kennisdeling.

Hierbinnen: ELSA lab AI, Digital Culture & Media

De mediasector, culturele instellingen en creatieve industrieën zijn cultuurpijlers die op veel vlakken voorop lopen bij de digitale transformatie. Belangrijk dus om te weten wat daar al op het vlak van Artificiële Intelligentie (AI) gebeurt. En vooral ook hoe. Binnen de digitale cultuur en media tot ethische, mensgerichte AI-oplossingen komen: dat is het doel van het ELSA lab AI, Digital Culture & Media.

Binnen het AI, Digital Culture & Media ELSA lab bundelen onderzoekers activiteiten op het gebied van fundamenteel en praktijkgericht onderzoek met de kennis en toepassing van AI in de praktijk. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek van Rhied Al-Othmani naar de invloed van chatbots op het vertrouwen in het publieke domein dat 1 februari via een NWO subsidie is gestart. 

Ook gaat het lab een structurele samenwerking opzetten waarin verschillende perspectieven samenkomen om gezamenlijk problemen en uitdagingen aan te pakken, kennis te creëren, kennis te delen, en op onderzoek gebaseerde oplossingen te innoveren en te valideren. 

ELSA Lab status
Het lab heeft vanuit de Nederlandse AI Coalitie het NL AIC Label ontvangen. Dit NL AIC Label is een formele erkenning van (de kwaliteit van) een activiteit in lijn met de ambities en strategische doelen van de NL AIC.

Partners
Het AI, Digital Culture & Media lab is een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksteams vanuit het Departement InformaticaDepartement Media en cultuurstudiesUtrecht Data SchoolGoverning the Digital Society en Departement Philosophy and Religious Studies van de UU, de lectoraten Artificial IntelligenceCommunicatie in Digitale TransitieHuman Experience & Media Design,  Kwaliteitsjournalistiek in Digitale Transitie en Marketing & Customer Experience uit het kenniscentrum Digital Business & Media van de HU, en de mediapartners Public SpacesInstituut voor beeld en geluid eMedia Perspectives.

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je samenwerken?