Het Lectoraat Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie richt zich op het verbeteren en duurzamer maken van farmaceutische zorg. Met een focus op drie sleutelgebieden - Goed Gebruik Geneesmiddelen, Communicatie en Samenwerking, en Duurzaamheid in de farmaceutische keten - streeft het lectoraat ernaar om mensen langer gezond en zelfstandig te laten leven.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Het lectoraat richt zich op het verzekeren van effectief en veilig medicijngebruik. Dit omvat onderzoek naar therapietrouw en manieren om het correct gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, rekening houdend met de diverse behoeften en uitdagingen van (kwetsbare) patiënten.

Kernprojecten

Binnen deze onderzoekslijn ligt de focus op het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals, alsmede tussen zorgverleners en patiënten. Het doel is om de patiëntenzorg te verbeteren door effectievere uitwisseling van informatie en coördinatie van zorg.

Kernproject

Als een speciaal aandachtsgebied binnen de onderzoekslijn Communicatie en Samenwerking, onderzoekt het lectoraat de rol van huidtherapie in het zorgproces waarbij gekeken wordt naar passende (huid)zorg. Hierbij ligt de nadruk op interdisciplinaire samenwerking voor de behandeling van huidaandoeningen, het delen van expertise tussen huidtherapeuten en andere zorgverleners, en het ontwikkelen van geïntegreerde behandelplannen en het stroomlijnen van zorgpaden/trajecten die de patiënt en kwaliteit van leven centraal stellen.

Kernprojecten

Dit gebied onderzoekt hoe duurzaamheid geïntegreerd kan worden in de farmaceutische zorg. Het lectoraat onderzoekt innovatieve benaderingen om de milieu-impact van geneesmiddelen te verminderen en stimuleert duurzame praktijken binnen de farmaceutische industrie en zorg.

Publicaties

 • We can only keep hoping Effects of News about Innovative Diabetes Therapies on Patients’ Emotional and Cognitive Responses
  • Hans Vehof
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  • Doctoral thesis
  • 2024
 • Engaging community-dwelling older adults in fall prevention programs a qualitative study on strategies promoting participation in fall prevention programs among community-dwelling older adults
  • Lidia van Veenendaal, Lennie Donné, Saskia te Velde, Amber Ronteltap
  • Lectoraten: Innovatie van Beweegzorg, Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie, Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen
  • Article
  • 2023
 • Towards tailored medication self-management Needs of and support for patients with limited health literacy
  • Boudewijn Visscher
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  • Doctoral thesis
  • 2023

Onderwijs

Er is een sterke band met de opleiding Farmakunde, maar ook met andere (paramedische) zorgopleidingen binnen Hogeschool Utrecht. Farmaceutische zorg is immers interprofessioneel en speelt op vele plaatsen in de gezondheidszorg een belangrijke rol. Het farmaceutisch werkveld is sterk in beweging.

Medicijnen Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

“De context van geneesmiddelengebruik is minstens zo’n grote bron van variabiliteit in effecten van geneesmiddelen als de farmacologie”

Rob Heerdink Lector Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking

Innovatie en onderzoek doe je niet alleen, en het lectoraat werkt dan ook samen met vele partijen op het gebied van de zorg (apotheken, ziekenhuizen, andere zorgverleners), onderzoek (universiteiten, onderzoeksinstituten) en bedrijfsleven (eHealth-ontwikkelaars, farmaceutische distributie).

Onze lectoren en onderzoekers

Rob Heerdink | lector | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Rob Heerdink

Lector Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Emmy van de Burgt | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Emmy van de Burgt

Promovendus Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Nienke Dijkstra, onderzoeker

Nienke Dijkstra

Docent-onderzoeker Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel
Kristel Everaars | onderzoeker | lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Kristel Everaars

Promovendus Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Hannelies Ravensloot

 • Senior managementassistent

Volg dit lectoraat