Duurzaamheid is onderzoekspeerpunt van Hogeschool Utrecht. Ons lectoraat ontwikkelt en deelt kennis met bedrijven, instellingen, overheden en burgers om steden duurzamer en leefbaarder te maken. We richten ons daarbij op de energietransitie in de gebouwde omgeving en circulair bouwen, beheren, onderhouden en renoveren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Om de energietransitie vorm te geven, zal per straat en per wijk moeten worden bekeken welke aanpak leidt tot optimale resultaten, waarbij bewoners zich ondersteund weten in hun keuzeproces en professionals het werk slim kunnen organiseren. In deze onderzoekslijn werken we samen met praktijkpartners aan bewonersgerichte oplossingen, waarbij we kiezen voor ontwerp in co-creatie.

Projecten

  • One-Stop-Shop duurzaam renoveren

Als je woningen wilt renoveren naar energieneutraal of aardgasloos, moeten er vaak verschillende maatregelen worden gecombineerd. Middelen, tijd en capaciteit voor innovatie zijn beperkt, dus waar zet je op in? Hoe toekomstbestendig zijn bestaande renovatieconcepten voor individuele rijtjeswoningen? Hoe moet worden omgegaan met klimaatverandering? Ook zijn oplossingen nodig voor andere typen gebouwen, zoals flats.

Projecten

  • Duurzame Energie Proeftuin

Bouwen is complex: er zijn veel producten en partijen bij betrokken. Er worden bovendien steeds hogere eisen gesteld, bijvoorbeeld op het gebied van energie en circulariteit, keuzevrijheid voor eindgebruikers en aanpasbaarheid.

Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe producten, processen, concepten en gereedschappen nodig. In het lectoraat ontwerpen we die in co-design. We bouwen voort op de laatste inzichten van onder andere systems engineering, integrale product-procesontwikkeling, organisatiekunde en risicomanagement.

Projecten

  • Duurzame Energie Proeftuin

Publicaties


Onderwijs

Onze resultaten worden opgenomen in lesprogramma's van opleidingen in engineering, gebouwde omgeving en elders. Ook vormen onze resultaten aanleiding voor het ontstaan van nieuwe opleidingen. Zo levert de HU professionals af die kennis en skills hebben ontwikkeld om steden, wijken en gebouw(del)en energieneutraal en circulair te maken.

Voorbeelden van duurzame energie Mieke Oostra

“De energietransitie kan niet worden opgelost door één kennisdomein, We zullen nieuwe manieren van planning moeten verkennen waarmee complexe opgaven interdisciplinair, fijnmazig en met meer draagvlak kunnen worden aangepakt.”

Mieke Oostra Lector Nieuwe Energie in de Stad

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen in onderzoek en projecten met diverse lokale en regionale overheden, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven in de bouw- en installatiebranche.

Onze lectoren en onderzoekers

Mieke Oostra | lector | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Mieke Oostra

Lector Nieuwe Energie in de Stad Bekijk profiel
Henk Brinksma | onderzoeker | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Henk Brinksma

Onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad Bekijk profiel
Karin Grooten

Karin Grooten

Docent-onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad Bekijk profiel
Rogier Laterveer | onderzoeker | lectoraten Building Future Cities, Nieuwe Energie in de Stad

Rogier Laterveer

Onderzoeker Nieuwe Energie in de Stad Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?