Ons lectoraat heeft de ambitie bij te dragen aan de ontwikkeling van een professionele identiteit. We richten ons voornamelijk op de normatieve kant van het handelen van professionals. Op deze manier willen we de kwaliteit van beroepsopleidingen verbeteren.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn beschrijven we op welke manier normativiteit en subjectieve interpretaties een rol spelen in professioneel handelen en in de professionele ontwikkeling van leraren en andere beroepsbeoefenaren. Dit is een belangrijke invalshoek, omdat de bewustwording en explicitering hiervan in de opleidings- en beroepspraktijk vaak onbesproken blijft.

Projecten

In deze onderzoekslijn reflecteren onderzoekers zelf op de normatieve en waardedimensie van professioneel handelen. Op grond waarvan beoordelen we ‘goed’ en ‘slecht’ professioneel handelen en hoe zou het beter kunnen?

Projecten

In deze onderzoekslijn richten we ons op het proces van professionaliseren en de beroepsopleidingen. We onderzoeken hoe we studenten en leraren het beste kunnen uitdagen en begeleiden. Het draait erom dat zij hun eigen normen en waarden leren ontdekken en uiten.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Vanuit het lectoraat worden gastcolleges verzorgd en wordt bijgedragen aan onderwijs- en curriculumontwikkeling. Voorts integreert elke onderzoeker een NP-benadering in het eigen onderwijs.

Verschillende minor-programma’s worden vanuit het lectoraat vormgegeven, zoals: 

  • Filosofie. Wereldgodsdiensten. Spiritualiteit
  • Wereldburgerschap
Studenten in overleg Cok Bakker, lector Normatieve Professionalisering, Hogeschool Utrecht

“Er zijn meer kwalificaties voor goed onderwijs te bedenken dan alleen die van effectiviteit”

Cok Bakker Lector Normatieve Professionalisering

Samenwerking

Het lectoraat maakt deel uit van de gecombineerde onderzoeksgroep met de leerstoel 'Levensbeschouwelijke Vorming' van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UU. Naast de HU onderzoekers maken ook onderzoekers Dr. George Lengkeek, Dr. Bas van den Berg, Dr. Sara Lozano Parra en promovendi Joël Valk, Gerbrand Kloppenburg, Leontien Kragten, Mathilde Tempelman-Lam, Robert Mentink en Tom Schoemaker deel uit van de onderzoeksgroep.

Als geïntegreerde onderzoeksgroep van HU en UU heten we: onderzoeksgroep Normatieve Professionalisering / Levensbeschouwelijke Vorming (NP/Levo). Sinds het ontstaan van onze groep in 2012, hebben wij regelmatig vormen van studie en bezinning ondernomen die de naam van normatieve professionalisering waardig zijn. Het laatste voorbeeld daarvan was een traject dat in najaar 2020 begon en in voorjaar 2022 werd afgesloten. Wij plaatsen hierbij graag een verslag van dit traject op onze website om te laten zien hoe wij werk maken van onze eigen normatieve professionalisering.

Onze lectoren en onderzoekers

Cok Bakker

Lector Normatieve Professionalisering Bekijk profiel
Eline Belgraver | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Eline Belgraver

Promovendus Normatieve Professionalisering Bekijk profiel

Hanke Drop

Onderzoeker Normatieve Professionalisering, Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Anita Emans | Onderzoeker, promovendus | Normatieve professionalisering

Anita Emans

Promovendus Normatieve Professionalisering Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat