Het programma Responsible Applied Artificial InTelligence (RAAIT) is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam en een breed consortium van partners. RAAIT is hét centrum voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van Responsible Applied AI in Nederland. Daarbij staat de volgende vraag centraal: hoe  kan  AI  worden  ontworpen,  ontwikkeld  en  geïmplementeerd  met  oog  voor  bedoelde en onbedoelde gevolgen voor de gebruiker, burger en samenleving?

Artificiële Intelligentie (AI) ontwikkelt zich in hoog tempo met verregaande consequenties voor de hele maatschappij (alle sectoren, beroepen en burgers). Hoewel AI nieuwe kansen biedt voor (lokale) overheden en (mkb-)bedrijven, zijn er tegelijkertijd veel vragen. Zo is er vraag naar onderzoeksmethoden om de AI-technologie zinvol te kunnen implementeren in specifieke contexten (bijv. retail, zakelijke dienstverlening en media), rekening houdend met de gebruiker en andere stakeholdersDaarnaast zijn er vragen over het ontwerpproces van AI-oplossingen: hoe kun je daarin rekening houden met ethische en maatschappelijke vraagstukken?

Learning communities

Het huidig AI-onderzoek is veelal fundamenteel, gericht op de technologie en vaak ingestoken vanuit een select gezelschap organisaties. Daardoor voorziet het tot nu toe onvoldoende in concrete en bruikbare antwoorden op de bovenstaande vragen. De drie hogescholen willen daarom een Responsible Applied AI methodologie te ontwikkelen, die helpt om verantwoorde AI-oplossingen te ontwerpen, ontwikkelen en implementeren.

Dit gebeurt binnen drie zogenaamde learning communities, waarin de hogescholen samenwerken met een diverse groep kennisinstellingen, publieke én private partijen. Dit doen we rondom drie toepassingsgebieden:

  • Retail
  • Zakelijke dienstverlening
  • Media

Doel is om vanuit de verschillende learning communities te komen tot praktische tools, instrumenten, onderwijs en trainingen te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn voor de toepassing van AI in de desbetreffende sector. Aan iedere leeromgeving zijn specifieke opleidingen van de deelnemende hogescholen en praktijkpartners verbonden die meedenken over het programma. Hogeschool Utrecht is de trekker van het toepassingsgebied Media.

Partners

Binnen het programma RAAIT onderscheiden we verschillende soorten partners.

Kernpartners: dragen financieel bij aan het programma en zijn (ook) actief binnen de ontwikkeling van de learning communities. Hieronder vallen:
CGI, Media Perspectives en Cupola XS.

Praktijkpartners: Dragen actief bij aan het opzetten en ontwikkelen van de learning communities:

 

Retail Zakelijke Dienstverlening Media
 Shopping Tommorow RedKIWI ANP
INretail BCP Software Koninklijke Bibliotheek
Retail Insiders   Instituut voor Beeld & Geluid
Thuiswinkel.org   EMMA
Klantenservice Federatie    

Netwerkpartners: Dragen actief bij aan het verbinden van nieuwe partijen en/of het verspreiden van opgedane kennis. Hieronder vallen: Amsterdam Economic Board, Economic Board Zuid-Holland, Dutch Digital Agencies, IT Campus Rotterdam, TU Delft Erasmus Centre for Data Analytics en IT Circle Nederland. 

Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met het ICAI-lab Responsible AI en binnen de regionale AI Hubs, te weten: AI Technology for People (de Amsterdamse AI hub), AI hub Midden-Nederland en AI hub Zuid-Holland.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Wil je samenwerken of heb je een vraag? Neem dan contact op met Daan Kolkman (daan.kolkman@hu.nl), programmamanager vanuit Hogeschool Utrecht voor het project.
Wil je meer weten over de learning community Media of hierbij aanhaken? Neem dan contact op met Lotte Volz (lotte.volz@hu.nl)