Mensen met schulden zitten vaak in een complexe situatie. Om hen werkelijk te helpen is kennis en kunde nodig. Het lectoraat Schulden en Incasso doet samen met partijen uit de schuldhulpverlening en incassobranche onderzoek om het werkveld verder te brengen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Iedereen moet mee kunnen doen in de maatschappij. Schulden vormen een belemmering voor mensen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, het sociale verkeer en andere activiteiten. Hoe minder mensen in de schulden terechtkomen, hoe beter. 

Deze onderzoekslijn richt zich op het voorkomen van schulden. We onderzoeken welke preventieve maatregelen succesvol zijn en ontwikkelen nieuwe werkwijzen voor preventie en vroegsignalering.

Projecten

  • De effectiviteit van een budgetcursus
  • Studeren zonder financiële zorgen

Financiële problemen beïnvloeden ons functioneren. Aanhoudende zorgen over geld houden mensen in hun greep. Mensen leven meer bij de dag, hebben moeite om in actie te komen en kunnen hun emoties en verlangens moeilijker reguleren.

Stress-sensitieve dienstverlening door organisaties is ontzettend belangrijk om deze groep goed te helpen. In dit type dienstverlening is er aandacht voor de ontregelende werking van aanhoudende stress. Hierdoor kunnen mensen hun doelen sneller behalen. Wij onderzoeken stress-sensitieve dienstverlening in brede zin.

Projecten

  • Psycho-educatie bij de aanpak van financiële problemen

Schulden worden in de hand gewerkt door ingewikkelde regelgeving. Zowel schuldenaren als hulpverleners hebben te maken met complexe wetten en regels. Hoe zien die wettelijke kaders er precies uit? En welke effecten hebben ze op de praktijk van schuldhulpverlening?

In deze onderzoekslijn staat dit thema centraal. We onderzoeken hoe wetgeving inwerkt op de aanpak van schulden en incasso. Samen met de Hogeschool van Amsterdam werkten we aan een rapport dat de juridische knelpunten bij de aanpak van schulden blootlegt.

Wat moet je kunnen en weten als professional in de schuldhulpverlening om een verschil te maken in je werk? Met deze onderzoekslijn kijken we naar vakmanschap binnen het werkveld van schulden en incasso.

Met de onderzoeksinzichten kunnen zowel huidige als aankomende hbo-professionals werken aan hun professionele ontwikkeling.

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat Schulden en Incasso geeft op verschillende manieren invulling aan het hbo-onderwijs op het gebied van schulden. We dragen bij aan de ontwikkeling van modules en lessen, geven training aan docenten en schrijven lesmateriaal. We werken ook samen met andere hogescholen.

Tamara Madern

“De laatste jaren is het beeld ontstaan dat een hulpverlener op zijn handen moet zitten. Gelukkig realiseert de schuldhulpverlening zich steeds meer dat dat niet werkt. Je moet beginnen met het bieden van concrete hulp. Daarna kunnen mensen het zelf leren.”

Tamara Madern op ZonMW.nl Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met de praktijk. Voor onze onderzoeken zoeken we samenwerking met onder andere: Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK), Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Kennisplatform Utrecht SociaalNationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud), Gemeenten en gemeentelijke organisaties, zoals Utrecht, Werk en Inkomen Lekstroom, Avres, de Drechtsteden, Zwolle en Divosa.

Onze lectoren en onderzoekers

Nadja Jungmann | Lector | Lectoraat Schulden en Incasso

Nadja Jungmann

Lector Schulden en Incasso Bekijk profiel
Tamara Madern | Lector | Schulden en Incasso

Tamara Madern

Lector Schulden en Incasso Bekijk profiel

Gercoline van Beek

Docent-onderzoeker Schulden en Incasso, Werken in Justitieel Kader Bekijk profiel

Julia te Boekhorst

Schulden en Incasso Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?