Het lectoraat wil bijdragen aan versterking van de beroepsgroep van onderwijsprofessionals in de volle breedte. We onderzoeken daarom hoe onderwijsprofessionals de beroepsgroep, hun onderwijsorganisaties en zichzelf kunnen (door-)ontwikkelen gegeven de huidige maatschappelijke behoeftes.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Het lerarentekort, de veranderende en veelzijdigheid aan rollen, de geringe diversiteit binnen leraren, managers en bestuurders en de huidige arbeidsomstandigheden zetten het beroep van onderwijsprofessionals onder druk. Ondanks vele initiatieven, zoals hybride docentschap, taakdifferentiatie en schaalpromotie lopen werkdruk en personele tekorten verder op en blijven talenten onderbenut. Onze eerste onderzoekslijn focust daarom op hoe onderwijsprofessionals hun eigen beroepsgroep duurzaam kunnen doorontwikkelen, bijvoorbeeld vanuit herdefiniëring van de beroepsgroep en door verkenning van gevarieerdere loopbaanmogelijkheden die aansluiten op individuele, onderwijsorganisatie-, en maatschappelijke behoeftes.

Onderwijs kent veel negatieve associaties: versnipperde takenpakketten, overbelaste onderwijsprofessionals en beperkte eigen regelruimte. Bovendien neemt de complexiteit van het werk alleen maar toe en dat benodigt nog meer aanpassingsvermogen. Dit vraagt om andere manieren van organiseren, met meer aandacht voor wat nodig is en (al goed) werkt om toekomstbestendig onderwijs te realiseren. Onze tweede onderzoekslijn focust op hoe onderwijsprofessionals hun onderwijsorganisatie kunnen doorontwikkelen, bijvoorbeeld door toe te werken naar meer zelforganisatie en gedeeld leiderschap, passend bij de specifieke context en onderwijsopdracht.

Goed opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals is essentieel voor zowel beroepsgroep- en onderwijsorganisatieontwikkeling als voor het aantrekken en behouden van onderwijstalent. Intensieve samenwerking tussen opleidingen, werkveld en kenniscentra is hierbij onmisbaar. Want hoe ontwikkelen we (post-)initiële trajecten die qua vorm en inhoud recht doen aan de heterogeniteit van instromers, de gewenste competenties en maatschappelijke urgenties zoals duurzaamheid en diversiteit? Onze derde onderzoekslijn onderzoekt daarom hoe onderwijsprofessionals hun (aanstaande) collega’s toekomstbestendig kunnen opleiden en professionaliseren en welke competenties daarvoor nodig zijn.

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt samen met lerarenopleidingen, HR en hbo-docenten. Ons onderzoek wordt verricht op basis van behoeften uit de praktijk, in samenwerking tussen onderwijsprofessionals (docenten, leidinggevenden, ondersteuners), lectoraatsleden én studenten.

Twee mannen in een cursusgroep met elkaar in overleg Lector Mieke Koeslag Kreunen Lectoraat Werken in Onderwijs

“We onderzoeken de opleiding- en loopbaanmogelijkheden van onderwijsprofessionals en de manier waarop hun werk is georganiseerd. Samen met de praktijk willen we nieuwe mogelijkheden ontdekken voor bijvoorbeeld gedifferentieerde carrièremogelijkheden, meer gedeeld leiderschap en het ontwikkelen van een aantrekkelijker, inclusiever beroepsbeeld.”

Mieke Koeslag-Kreunen Lector Werken in Onderwijs

Samenwerking

Het lectoraat sluit aan op HU-Zwaartepunt Educatie en gaat samenwerken met (leraren-)opleidingen, Teaching & Learning Network, HR, OO&S, Centre of Expertise Talent & Skill van de HU, en regionale, landelijke en internationale partners in onderwijs en onderzoek.

Onze lectoren en onderzoekers

Lector Mieke Koeslag Kreunen Lectoraat Werken in Onderwijs

Mieke Koeslag-Kreunen

Lector Werken in Onderwijs Bekijk profiel
Saskia Brokamp | Onderzoeker | Werken in Onderwijs

Saskia Brokamp

Onderzoeker Werken in Onderwijs Bekijk profiel
Portret van Patricia Brouwer

Patricia Brouwer

Onderzoeker Beroepsonderwijs, Werken in Onderwijs Bekijk profiel
Onderzoeker Mare de Groot

Mare de Groot

Onderzoeker Werken in Onderwijs Bekijk profiel

Meer informatie

In het magazine “Blijven leren in onderwijs”, uitgebracht ter gelegenheid van het 4-jarig bestaan van het lectoraat, lees je meer over de vragen, inzichten, thema’s en mensen van het lectoraat.”

Lees het magazine

Wil je samenwerken of heb je een vraag?