Werkmodel Samen Duurzaam

We willen als HU Gemeenschap met ons onderwijs en onderzoek samen met de beroepspraktijk impact maken op een duurzaam lerende samenleving. Daarvoor leiden we studenten en professionals op als change agents die innovaties en transities kunnen aanjagen. We geven het goede voorbeeld in onze bedrijfsvoering.
werkmodel samen duurzaam