Wat is een effectieve aanpak van ernstig overlastgevend gedrag? Hoe voorkom je delinquent gedrag? Er zit complexiteit achter dit gedrag. Dat vraagt om domeinoverstijgend samenwerken tussen zorg en veiligheid. Het lectoraat richt haar activiteiten, samen met partners, op het versterken van die samenwerking en daarmee van de praktijk.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Ernstig overlastgevend of strafbaar gedrag vergt een integrale benadering: vanuit zorg, welzijn, de gemeente, de politie, de reclassering, huisvesting etc. De lijn Persoonsgerichte Aanpak (PGA) is gericht op het organiseren en versterken van gezamenlijk en adequaat handelen van uiteenlopende professionals.

Projecten

Politiewerk is uitdagend werk. Met activiteiten vanuit deze onderzoekslijn willen we politiewerk helpen versterken. Thema’s zijn: het samenwerken met zorg- en welzijnspartners, het onderzoeken van veranderingen in de samenleving en de betekenis daarvan voor het politiewerk en voor de ontwikkelbehoeften van politieprofessionals.

Projecten

Hoe ga je als professional verantwoord om met data? Hoe houd je je aan de juridische en ethische kaders? De lijn Professioneel Databewustzijn is gericht op de versterking van kennis en bewustzijn rond datagebruik en informatieveiligheid bij professionals.

Projecten

Welke aanpak werkt echt bij complexe problematiek? Bij het handelen van professionals moet er aandacht zijn voor ‘evidence’ en effectiviteit. De lijn Evidence-Informed (EI) werken is gericht op het vergroten van denk- en doekracht vanuit de drie kennisbronnen wetenschap, praktijk en ervaring. 

Projecten

Onze werkwijze is het bij elkaar brengen van professionele domeinen, kennisdomeinen en verschillende disciplines. Dit voorkomt dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden. Via netwerken kan ondersteuning rondom ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en vakgebied efficiënter worden georganiseerd. Professionals vanuit verschillende organisaties en domeinen kunnen elkaar makkelijker vinden, en van en met en over elkaar leren en samenwerken met onderzoekers en het onderwijs.

Projecten


Onderwijs

Het lectoraat werkt samen met docenten en studenten van opleidingen in het zorg- en veiligheidsdomein. We dragen bij aan de uitvoering en ontwikkeling van bachelor- en masteronderwijs, zoals de minor Samenwerken in Zorg en Veiligheid. Ben je student met interesse in stagelopen? Neem contact op.

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met partners uit onderwijs, onderzoek en praktijk. Dit zijn professionals die werkzaam zijn bij landelijke en lokale overheidsinstellingen, gemeenten, politie, reclassering, jeugdzorg, zorg- en welzijnsorganisaties en andere sociale organisaties. Samenwerkingspartners zijn onder meer: Politie Midden-Nederland, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, en het Platform Sociaal Domein van VNG.

Onze lectoren en onderzoekers

Andrea Donker | Lector | Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Andrea Donker

Lector Zorg en Veiligheid Bekijk profiel

Widya de Bakker

Promovendus Zorg en Veiligheid Bekijk profiel
Lisette Bitter

Lisette Bitter

Onderzoeker Zorg en Veiligheid Bekijk profiel

Lieke Brouwer

Onderzoeker Zorg en Veiligheid Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?