De opleiding

Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Of wil je meer verantwoordelijkheid krijgen in het laboratorium? Combineer dan werken en leren tijdens de flexibele deeltijdopleiding hbo Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences).

Het flexibele onderwijs bestaat uit blended learning, leren vanuit leerteams en leeruitkomsten. De opleiding biedt een breed biomedisch studieprogramma aan, waarbij je je als lab-onderzoeker verdiept en specialiseert in de biologische vakkennis en laboratorium technieken. Je leert kritisch te kijken naar hoe je een experiment kan opzetten en uitvoeren. Ook leer je hoe je de resultaten van je experiment goed kunt analyseren en hierover te communiceren. 

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek , tijdens de opleiding

Inhoud van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

De flexibele deeltijd hbo-opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) bestaat uit een vierjarig programma. Elk studiejaar heeft een kenmerkende opbouw met een verschillende mate van complexiteit en zelfstandigheid. In het laatste deel van de opleiding heb je de mogelijkheid om je te profileren in een specifieke deelgebied van Life Sciences. 

Het eerste jaar is het propedeusejaar en is ingericht met theorie en laboratoriumvaardigheden die zorgen voor een stevige basis voor het vervolg van je opleiding. Je werkt daarnaast samen met medestudenten in het project Enzymen aan een onderzoeksvraag om kennis te maken met de beroepstaken van een analist.

Vanaf het tweede jaar verdiep je je in de opbouw en werking van een organisme. Je leert:

 • over de rol van biomoleculen (DNA en eiwitten) in een cel en hoe de moleculen samenwerken;
 • over infectieziekten en het afweersysteem;
 • de werking van het bloedvaten en zenuwstelsel
 • data uit biologische experimenten verwerken en interpreteren.

Het accent ligt in elke cursus op de integratie van kennis en laboratoriumvaardigheden bij het uitvoeren van onderzoek in een andere context.

In het derde en vierde studiejaar staan de onderzoeksprojecten centraal. Je werkt aan onderzoeksvragen uit het werkveld. Dit kunnen opdrachten zijn uit het (eigen) werkveld en/of in samenwerking met het onderzoekslectoraat van het instituut. Hierbij kun je een keuze maken uit de verschillende thema’s en deelgebieden. Zo kun je je eigen interesse volgen en daarmee geef je je eigen profilering aan je studieprogramma. Tijdens deze projecten verdiep je je in de beroepstaken van een biomedisch analist en ontwikkel je je competenties tot een professionele onderzoeker.

 

Het eerste halfjaar sluit aan op het jaar 3, waarbij je individueel binnen je (eigen) werkveld werkt aan één actueel onderzoeksproject van 30 studiepunten. Of je kiest ervoor om in een projectgroep samen te werken met het onderzoekslectoraat van het instituut en de opleiding. Tijdens dit project verdiep je je in de kwaliteit van je onderzoekend vermogen en werk je toe naar de eindkwalificaties van de opleiding.

In het tweede halfjaar ga je afstuderen. Je werkt in de praktijk aan je eigen onderzoeksproject. Je doet dit op je eigen werkplek of op een stageadres in het werkveld. Je wordt hierbij begeleid door een docent van de school en door een begeleider uit het laboratorium waar je je afstudeeronderzoek uitvoert. Hierbij is het van belang dat je meerdere dagen in de week beschikbaar bent voor de uitvoering van de experimenten in het laboratorium van bijvoorbeeld het ziekenhuis, universiteit, bedrijf of onderzoeksinstelling waar je je afstudeeropdracht uitvoert. Je onderzoeksproject voldoet daarbij aan de specifieke criteria zodat je kunt aantonen dat je aan de eindkwalificaties van de opleiding voldoet. Afstuderen met een stage in het buitenland is ook goed mogelijk. 

De Life Sciences docenten

In de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) worden de cursussen verzorgd door een enthousiaste groep docenten. Van het docententeam maken ongeveer evenveel mannen als vrouwen deel uit. Het docententeam bestaat zowel uit oudere als jongere docenten. Er is dus een goede mix aanwezig van routine en ervaring met jeugdig elan. Bijna alle docenten zijn academisch geschoold, de meeste docenten hebben daarnaast ook werkervaring in de beroepspraktijk opgedaan. Alle docenten zijn goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen in het werkveld. Naast het verzorgen van onderwijs houden de meeste docenten zich ook bezig met het ontwikkelen van onderwijs en/of het doen van onderzoek. Het team wordt gekenmerkt door een servicegerichte houding en een grote bereidheid om de studenten verder te helpen. Het contact met de docenten is laagdrempelig: iedereen is goed bereikbaar via mobiele telefoon of email en reageert snel op via email gestelde vragen.

Meer weten over deze opleiding?

De eerste twee en een half jaar volg je anderhalve dag per week onderwijs; op maandag van 12:00 tot 22:00 uur en op donderdag van 18:00 tot 22:00 uur op de HU. Het laatste deel van de opleiding is vooral gericht op praktisch onderzoek doen op het laboratorium en kan er van deze dagen en tijden afgeweken worden. De gemiddelde studie-investering bedraag 25 uur per week.
Je krijgt te maken met de volgende lesvormen: 

 • Theorieonderwijs
  een combinatie van fysiek en online lessen in de vorm van werkcolleges, vragenuur en zelfstudieopdrachten
 • Practicumonderwijs
  laboratoriumvaardigheden
 • Projectonderwijs
  het doorlopen van de onderzoekscyclus; verdiepen in onderzoeksvraag, experimenten bedenken en uitvoeren, resultaten analyseren en de uitkomsten rapporteren
 • Praktijkbegeleiding
  begeleiding van de onderzoeksprojecten en afstudeeropdracht op de eigen werk- of stageplek
 • Leerteambijeenkomsten
  samen met je medestudenten leren en werken aan je professionele vaardigheden

Bij deze opleiding kun jij je eigen tempo te bepalen. Als jij bijvoorbeeld veel relevante werkervaring hebt, dan kun je bepaalde toetsen maken zonder de colleges te volgen. Zo kun je je opleidingsduur verkorten. Andersom werkt het ook. Heb je een drukke periode op je werk? Dan kun je modules op een later moment oppakken.

Tijdens de deeltijdopleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) leer je niet alleen tijdens colleges en individueel, maar ook in de praktijk, in leerteams en via een digitale leeromgeving. Deze gevarieerde manier van onderwijs zorgt voor een verdieping van de lesstof en van het contact tussen studenten en docenten.

Voor je afstudeeronderzoek is het vereist dat je in een laboratoriumomgeving werkt. De voorwaarde voor je afstuderen is dat je het onderzoek op hbo-niveau uitvoert. Of dat zo is, wordt vooraf samen met je studieadviseur bepaald.

Deze opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)externe link.

Aan het einde van je tweede studiejaar ontvang je een studieadvies. Dat advies kan inhouden dat je geschikt wordt geacht voor de opleiding, een verwijzingsadvies als een andere opleiding beter bij je lijkt te passen, of het advies om met de studieloopbaanbegeleider een studieplanning op te stellen.

Het betreft hier geen bindend advies: je hoeft het advies niet op te volgen. Uiteraard gaan we ervan uit dat je het advies zorgvuldig weegt.

In Nederland zijn er twee vormen van collegegeld: het wettelijke collegegeld (lager tarief) en het instellingscollegegeld (hoger tarief). In welke categorie je valt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Met de handige collegegeldmeter van Hogeschool Utrecht zie je binnen enkele minuten welk tarief voor jou geldt. Voor boeken en andere lesmaterialen ben je in jaar 1 en 2 ongeveer € 300 kwijt. Ook heb je een laptop en rekenmachine nodig.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, gebouw HL7

Interesse in de bachelor Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)?

Vragen over de opleiding?