Carrièreperspectief

Je ontvangt het bachelor diploma van Hogeschool Utrecht. Na afronding van de HBO opleiding leraar Spaans tweedegraads deeltijd.

Internationaal diploma supplement

Bij je diploma hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en je ontvangt het automatisch. Hierin staan jouw studieresultaten in het Engels, voor werkkansen in het buitenland.

Leraar Spaans, carrièreperspectief

Arbeidsmarktpositie na Leraar Spaans tweedegraads

Als leraar Spaans tweedegraads mag je Spaanse les geven aan de onderbouw van de havo en het vwo of in het beroepsonderwijs. Je draagt dagelijks je kennis van de Spaanse taal en cultuur over en denkt mee over hoe het onderwijs van de toekomst eruit moet zien.

Je kunt aan de slag als

  • Leraar Spaans onderbouw havo en vwo
  • Leraar Spaans beroepsonderwijs
  • Leraar Spaans volwassenenonderwijs (BVE)

Welke competenties ontwikkel je?

Na de opleiding Leraar Spaans tweedegraads kun je:

  • Spaanse les geven
  • Lessenreeksen maken en voorbereiden
  • Talent ontwikkelen: jij helpt leerlingen bij hun leerproces
Leraar Spaans, gebouw Padualaan 97

Interesse in de bachelor Leraar Spaans tweedegraads?

Heb je nog vragen?