In het lectoraat Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry werken we aan innovatieve methoden en analyses voor Life Sciences en Chemistry op de thema’s gezondheid, voeding en duurzaamheid. Dit doen we samen met het onderwijs in het Innovatielab in 25 laboratoria.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Ons onderzoek en onderwijs richten zich op het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en groene energie voor de productie en het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor bestaande materialen. Binnen deze lijn wordt onderzoek verricht naar de conversie van biomassa naar biomaterialen en biobrandstoffen, en de ontwikkeling van bioplastics (biobased en biologisch afbreekbaar) en 'green chemistry'strategieën voor het recyclen van bestaande kunststoffen en het ontwerpen van veilige chemicalien.

Projecten

In ons onderzoek en onderwijs streven we naar het volledig sluiten van de watercyclus. Onze focus ligt op het produceren van hoogwaardig gezond, veilig en duurzaam drinkwater, waarbij we speciale aandacht besteden aan schadelijke stoffen (pesticiden, PFAS) en klimaatadaptatie. In samenwerking met bedrijven, overheden en kennisinstellingen (KWR) werken we aan het ontwikkelen van een toekomstvisie voor ons drinkwater. 

Deze onderzoekslijn betreft de transitie van de verfijning, vervanging en vermindering van proefdierenleed naar proefdiervrije innovaties. Hierbij ligt de nadruk op het ontwikkelen van humaan-fysiologisch relevante onderzoeksmodellen, die in staat zijn om antwoorden te geven op vraagstukken binnen de toxicologie. We richten ons op slimme combinaties van testmethoden zoals celkweken, stamcel-organoiden, de nematode C.elegans en computer simulaties om de schadelijke effecten van stoffen te bepalen. 

Projecten

In onze projecten onderzoeken we hoe recente leefstijl concepten (bewegen is gezond), en nieuwe non-invasieve diagnostische meet-methoden (speeksel onderzoek) toegepast kunnen worden om fitheid van kankerpatienten of gezondheid van- mensen met overgewicht  kunnen verbeteren. In ons onderzoek maken we gebruik van innovatieve immunologische en microbiologische analyse technieken.

Projecten

In ons onderzoek en onderwijs streven we naar toepassing van geavanceerde analytisch chemische en biologische technieken om innovaties mogelijk te maken in het gezondheid en voedingsdomein. We onderzoeken zowel  gunstige als potentieel schadelijke effecten van natuurlijke stoffen met name op de darmen en het afweersysteem.  Samenwerkingen met onze partners (start-ups en gevestigde bedrijven, andere kennisinstituten) zijn gericht op thema’s zoals voedselveiligheid, eiwittransitie, en de ontwikkeling van innovatieve productiemethoden voor geneesmiddelen. 

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat werkt in de vijf onderzoekslijnen nauw samen met de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) en Chemische Technologie. Deze thema's komen terug in het onderwijsprogramma van Life SciencesChemie en Chemische technologie en de andere opleidingen van Hogeschool Utrecht. Projectmatig werken we met onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk samen aan innovatieve methoden en analyses in het Innovatielab Life Sciences en Chemistry.

Laboratorium ILC Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

“Onderzoek en onderwijs worden beiden gedreven door nieuwsgierigheid. Zeker in de praktijk van het laboratoriumonderzoek zijn ze niet los van elkaar te zien.”

Cyrille Krul Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Samenwerking

In het Innovatielab werken we nauw samen met bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen. Met de samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk blijft het onderzoek en onderwijs relevant en actueel, het houdt onze docenten en onderzoekers fris en levert vooral mooie projecten op met een concrete toegevoegde waarde voor de partners.

Onze lectoren en onderzoekers

Cyrille Krul | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Cyrille Krul

Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Raymond Pieters | lector | lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry

Raymond Pieters

Lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Hanan Al Habobe | Promovendus | Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry

Hanan Al Habobe

Promovendus Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel
Cristina Chamorro-Perez

Cristina Chamorro-Perez

Onderzoeker Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Tineke Malherbe Dupont

  • Managementassistent