Onderwijsprofessionals in de talig diverse wereld van vandaag de dag staan voor de uitdaging om kwalitatief hoogwaardig taal-, vak- en beroepsonderwijs te geven. Het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs onderzoekt hoe onderwijsprofessionals alle talen die de klas of opleiding binnen komen kunnen benutten, om op die manier inclusie en participatie van leerders te bevorderen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Talendocenten (Nederlands, NT2 en vreemde talen, in po, vo, mbo, hbo) vervullen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en benutten van meertalig potentieel: als experts in taaldidactiek, taalgebruik en taalontwikkeling, voor hun leerlingen/studenten en voor hun collega’s. In deze onderzoekslijn werken we aan het talig ontwikkelen en functioneren van leerlingen en studenten in onderwijs en samenleving, ter bevordering van kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.

Projecten

Taal is een cruciale schakel die binnen vakinhoudelijke en beroepscontexten aandacht moet krijgen, zowel in het onderwijsleerproces als in toetsing/evaluatie. Daarbij gaat het niet zozeer om taal als individueel beoefende vaardigheid maar om taal die communicatie met anderen mogelijk maakt, en ons in staat stelt bepaalde doelen te bereiken in specifieke taalgebruikssituaties. Binnen deze lijn onderzoeken we het leren in vak- en beroepscontexten, vanuit een taalontwikkelende aanpak (o.a. gericht op school-/vaktaalvaardigheid), en met de inzet van meertaligheid als steiger bij het leren in vak- en beroepscontexten.

Projecten

Lessituatie nieuwkomers

“Onze stip op de horizon: een inclusievere samenleving, waar in het bredere beroepenveld taalbewust(er), taalgericht(er) en communicatief vaardig(er) wordt gewerkt, en meertaligheid als een kans wordt gezien”

Publicaties


Onderwijs

Onze ambitie is om bij te dragen aan onderwijs waarin onderwijsprofessionals het vermogen ontwikkelen en inzetten om taalrijk onderwijs te verzorgen en thuistalen van leerders een plek te geven. Daartoe werken we nauw samen met de (leraren)opleidingen en partners uit het onderwijswerkveld.

“Met een meertalige aanpak maken we ons onderwijs toegankelijker, rijker en eerlijker ”

Jantien Smit Lector Meertaligheid en Onderwijs

Samenwerking

Het lectoraat werkt met partners van binnen en buiten de hogeschool samen, om professionals optimaal toe te rusten voor hun rol in het taal-, vak- en beroepsonderwijs. Daardoor dragen we bij aan inclusief, betekenisvol en taalrijk onderwijs.

Onze lectoren en onderzoekers

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

Lector Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Lyske van den Berg

Lyske van den Berg

Onderzoeker Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Johanna van der Borden | onderzoeker | lectoraat Geletterdheid

Johanna van der Borden

Docent-onderzoeker Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel
Dorien Corver | Docent-onderzoeker | Meertaligheid en Onderwijs

Dorien Corver

Docent-onderzoeker Meertaligheid en Onderwijs Bekijk profiel

Meer informatie

Wil je meer weten over het lectoraat Meertaligheid en Onderwijs en de plannen voor de toekomst?

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs