Meertalige onderwijsassistenten als bruggenbouwers in nieuwkomersonderwijs

Drie prangende maatschappelijke vraagstukken worden in dit project geadresseerd: de toename van nieuwkomerskinderen, een groeiend tekort van docenten en handelingsverlegenheid bij zittende leraren.

Er wordt geëxperimenteerd met onderwijspraktijken waarin volwassen nieuwkomers met een onderwijsbevoegdheid uit het land van herkomst in de rol van meertalige onderwijsassistent ondersteuning bieden aan nieuwkomerskinderen met gebruikmaking van de taal/talen die zij delen. Het gebruik van een gedeelde (thuis)taal, maakt de rol van broker (bruggenbouwer) mogelijk.

Lessituatie nieuwkomers

Doel

Met het project wordt ingezet op onbenut potentieel – van zowel volwassen nieuwkomers als nieuwkomerskinderen. Het doel van dit kleinschalige project is het versterken van de instroom en structurele inbedding van onderwijsprofessionals in het voortgezet onderwijs (eerste opvang) in Overvecht, Utrecht. Met als doel beter onderwijs te realiseren voor de nieuwkomersleerlingen van nieuwkomersschool Ithaka ISK en de huidige docenten te ontlasten, en daarmee te behouden voor het onderwijs.

Resultaten

  • Realiseren van duurzame meertalige onderwijspraktijken bij Ithaka ISK waarbij het potentieel van leerlingen met een vluchtelingenachtergrond (beter) zichtbaar gemaakt wordt; deze leerlingen meer inclusie zullen ervaren; en een verbetering van nieuwkomersonderwijs tot stand komt;
  • Inzichten in hoe meertalige onderwijspraktijken vorm kunnen krijgen, en wat daarbij de kansen en uitdagingen zijn die de meertalige onderwijsassistenten, opleiders en docenten ervaren;
  • Meertalige statushouders kunnen zelfstandig functioneren als onderwijsassistenten binnen Ithaka ISK, hebben zich breed georiënteerd op het onderwijsassistentschap, en zijn na afloop van het project inzetbaar zijn als onderwijsassistent (of docent) op Ithaka ISK of op een reguliere school;
  • Een breder plan ontwikkelen dat in heel Utrecht kan worden uitgevoerd, waarbij meerdere scholen (primair onderwijs, voortgezet onderwijs) en het mbo betrokken kunnen worden.

Looptijd

01 september 2023 - 31 augustus 2025

Aanpak

Het project bestaat uit drie verschillende lijnen die deels overlappen:
1)    Werving, scholing en begeleiding van meertalige onderwijsassistenten en de professionalisering van betrokken docenten
2)    Ontwikkelen en evalueren van meertalige onderwijspraktijken in co-design met meertalige onderwijsassistenten
3)    Opzetten van een klankbordgroep waarin wordt afgestemd  met een bredere kring van experts en betrokkenen en waarin wordt toegewerkt naar een vervolgproject.

Impact voor het onderwijs

Door middel van dit project wordt ingezet op nu nog onbenut potentieel van zowel volwassen nieuwkomers als nieuwkomerskinderen in het onderwijs. Het project draagt bij aan inzicht in hoe meertalige onderwijspraktijken ontworpen en uitgevoerd kunnen worden op zo’n manier dat het bijdraagt aan beter onderwijs voor de nieuwkomers leerlingen. Daarnaast draagt het project direct bij aan het verminderen van het lerarentekort in Utrecht.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jantien Smit | lector | Meertaligheid en Onderwijs

Jantien Smit

  • Lector
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs