Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om professionals, onderzoekers, docenten en studenten met onderzoekend vermogen om de juiste kennis en informatie te kunnen gebruiken en ontwikkelen. Met haar onderzoek wil het lectoraat deze mensen en opleidingen helpen hun werk waar passend op een onderzoekende wijze uit te voeren.

Vraagstukken

Onderzoekend vermogen is van groot belang in steeds meer beroepspraktijken, met name in complexe beroepspraktijken waar problemen zich niet direct op een technisch-rationele wijze laten oplossen.

In deze onderzoekslijn kijken we naar de wijze waarop onderzoekend vermogen nuttig is voor professionals. Waartoe en wanneer heb je als professional onderzoeksvaardigheden in je werk nodig? Hoe ontwikkel je deze tijdens een hbo-bachelor- of masteropleiding? Deze kennis gebruiken we om de didactiek en toetsing van onderzoeksvaardigheden in de specifieke context van het hbo te verbeteren.

Projecten

Hoe laat je de resultaten van praktijkgericht onderzoek doorwerken in de praktijk op een methodologisch verantwoorde manier? Op deze vraag willen we een antwoord vinden vanuit de verschillende perspectieven van alle betrokkenen (onderzoeker, praktijk, onderwijs en financier). Daarbij hebben we een focus op praktische aanpakken die helpen om doorwerking vanaf het allereerste begin van praktijkgericht onderzoek te vergroten.

Projecten

Welke verschijningsvormen heeft onderzoekend vermogen in verschillende contexten en rollen en wat is de relatie met andere competenties die in complexe situaties van belang zijn? Dit vraagstuk richt zich op het recht kunnen doen aan de diversiteit van de verschillende contexten waarin professionals onderzoekend moeten werken.

Aan welke eisen en kwaliteitscriteria moet worden voldaan bij onderzoekend werken? Bij dit vraagstuk wordt gekeken naar de mate van grondigheid die nodig is om in een professionele praktijk onderzoek te doen. Een kritische professional met voldoende onderzoekend vermogen kan de afweging maken welke grondigheid er nodig is op dat moment.

Bij praktijkgericht onderzoek heeft iedere partij zijn eigen ideeën en belangen bij het onderzoek, maar hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Complexe situaties vereisen altijd de inzet en samenwerking van meerdere professionals. Zo vindt in praktijkgericht onderzoek samenwerking plaats tussen onderwijs-, kennis- en onderzoeksinstellingen en de beroepspraktijk. Binnen dit vraagstuk onderzoekt het lectoraat hoe mensen betrokken kunnen worden en er wederzijds begrip gevormd wordt.

Projecten

Hoe geef je verandering in denken en doen vorm om te zorgen dat professionals onderzoekend gaan werken?  Onderzoekend werken vraagt soms om transformatie bij de professional. Maar ook opleidingen die onderzoekend vermogen in hun curriculum willen integreren moeten vaak anders over onderzoek gaan denken. In dit vraagstuk onderzoeken we hoe je dit soort veranderingen kunt laten plaatsvinden.

Publicaties

 • Moedige ruimte maken Onderzoekend vermogen als essentiële competentie in werken aan complexe opgaven
  • Lisette Munneke
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen
  • Boek
  • 2024
 • Over de sandwich en de satéprikker Onderzoekend vermogen als kerncompetentie van onderwijsprofessionals
  • Lisette Munneke
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen
  • Artikel
  • 2024
 • Considering design practice The underutilized opportunities in collaborative design research projects for learning by design professionals
  • Marieke Zielhuis
  • Lectoraat: Onderzoekend Vermogen
  • Doctoral thesis
  • 2023

Onderwijs

Het lectoraat ondersteunt hbo opleidingen in heel Nederland met het integreren van onderzoekend vermogen in het curriculum van bachelor en master onderwijs.

Voorbeeld van praktijkgericht onderzoek Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

“Het doel van praktijkgericht onderzoek is om de praktijk te verbeteren en te bevorderen dat professionals goed werk kunnen doen”

Daan Andriessen Lector Onderzoekend Vermogen

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met hbo opleidingen, praktijkgerichte onderzoekers uit het hbo en andere kennisinstellingen, bedrijven die werken met studenten of praktijkgerichte onderzoekers en met financiers van onderzoek. We onderzoeken, adviseren, verzorgen inleidingen en lezingen, geven workshops en trainingen en ontwikkelen concrete producten en methodieken.

Onze lectoren en onderzoekers

Daan Andriessen | lector | Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Daan Andriessen

Lector Onderzoekend Vermogen Bekijk profiel

Lisette Munneke

Lector Onderzoekend Vermogen Bekijk profiel
Wilke van Beest | onderzoeker | lectoraten Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek en Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Wilke van Beest

Onderzoeker Onderzoekend Vermogen Bekijk profiel

Stijn Bollinger

Onderzoeker Onderzoekend Vermogen Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karin Ruiter

 • Senior Managementassistent