Gerard Dummer

Promovendus

Gerard Dummer (1976) is sinds 1 december 2017 promovendus binnen het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Hij doet onderzoek naar het ontwikkelen van een leerlijn programmeren van apparaten voor de bovenbouw van het basisonderwijs.

In het onderzoek zal hij nagaan wat voor taken, probleemsituaties en inhouden relevant zijn; welke leerstofopbouw en instructiebenaderingen geschikt zijn; welk eindniveau bereikt kan worden, hoe je dat kunt meten en welke kennis en vaardigheden dit vraagt van de leerkracht. Hierbij zal de inzet van computational thinking verder worden onderzocht.

Expertises

  • Computational thinking
  • Programmeren in het basisonderwijs 
  • Digitale geletterdheid


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerard Dummer

  • Promovendus
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs