De ambitie van dit lectoraat is om met praktijkgericht onderzoek organisaties te ondersteunen bij het creëren, organiseren en duurzaam onderhouden van waardig werk. Werk dat bijdraagt aan economische zelfredzaamheid en eigenwaarde, in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

We willen met praktijkgericht onderzoek bijdragen aan een inclusieve samenleving. Hoe kunnen organisaties en gemeenten ervoor zorgen dat mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (weer) op een volwaardige en duurzame wijze hieraan kunnen deelnemen?

Met deze onderzoekslijn ondersteunen we werkgevers bij het creëren van inclusief en waardig werk. We onderzoeken wat nodig is om werk voor zowel werkgever als werknemer betekenisvol te maken. Er is expliciet aandacht voor de positie van vluchtelingen op onze arbeidsmarkt en voor mensen die door psychische klachten of psychiatrische problematiek (tijdelijk) een kwetsbare positie hebben.

Projecten

De wereld van werk verandert in rap tempo. Technologische ontwikkelingen en flexibilisering van de arbeidsmarkt vragen nieuwe vaardigheden van werknemers. Organisaties staan voor een uitdaging: Hoe zorgen ze ervoor dat al hun werknemers mee kunnen komen zonder overwerkt te raken en hoe behalen ze tegelijkertijd de gewenste resultaten?

Deze onderzoekslijn zet in op sociale innovatie in organisaties, waarbij oog is voor de menselijke maat en mentale gezondheid. We onderzoeken manieren om organisaties en arbeidsprocessen te vernieuwen en veranderen, met als doel zowel hoge productiviteit als (mentaal) gezonde medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen.

Projecten

 • Werkende vrouwen in de overgang
 • Bottom-up organisatieverandering van de verpleeghuiszorg

Publicaties

 • Factsheet Wellbeing@Work Hoe vitaal zijn onze zorgprofessionals? 2022/2023
  • Ruben Kraaijeveld
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
  • Andersoortige materiaal
  • 2023
 • Meer werk voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt
  • Linda Bakker, Leendert de Bell
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
  • Artikel
  • 2023
 • Niet meer (slechts) een vluchteling Studenten met een vluchtverleden vertellen over hun zoektocht in de Nederlandse samenleving
  • Rania Abdulsattar, Peter Hendriks, Hanke Drop
  • Lectoraten: Normatieve Professionalisering, Organiseren van Waardig Werk, Wonen en Welzijn
  • Boek
  • 2023

Onderwijs

Het lectoraat werkt nauw samen met studenten en docenten van het Institute for People & Business en het Instituut voor Social Work.

We gebruiken de resultaten van onze onderzoeken in het onderwijs over Human Resource Management (HRM), onder andere in de minor ‘Bevlogen medewerkers, gezonde organisaties’ en in het afstudeeratelier ‘Werkdruk in de zorg’. De verkregen kennis helpt studenten om betere professionals te worden. Verder draagt het lectoraat bij aan het vernieuwen van de HRM-opleidingen en het ontwikkelen van nieuwe master- en post-bacheloropleidingen, zoals de Master Community Development en de Master Data Driven Business.

Man en vrouw in gesprek in fietsenstalling Marjdan Seighali

“Samen met het lectoraat willen we praktische en onderbouwde tools en kennis ontwikkelen om er samen voor te zorgen dat vluchtelingen aan het werk komen, blijven en zich verder kunnen ontwikkelen. Daar heeft iedereen uiteindelijk profijt van.”

Mardjan Seighali Directeur UAF

Samenwerking

Om onze ambities te realiseren werken we nauw samen met diverse werkgevers en organisaties; zij zijn onmisbaar bij het creëren en het blijvend borgen van inclusief werk. Een greep daaruit: 

Onze lectoren en onderzoekers

Leendert de Bell

Lector Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Josje Dikkers

Lector Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Fatih Aktas

Fatih Aktas

Onderzoeker Duurzame Gemeenschappen, Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel
Joost van Andel is onderzoeker en promovendus bij het lectoraat Organiseren van Waardig Werk van Hogeschool Utrecht

Joost van Andel

Onderzoeker Organiseren van Waardig Werk Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Monique Cillessen

 • Senior Management Assistent

Volg dit lectoraat