Het lectoraat onderzoekt hoe digitalisering waarde kan toevoegen aan organisaties. Vernieuwingen als cloud computing, big data, blockchain en e-business dienen zich in hoog tempo aan. Hoe speel je als commerciële of non-profitorganisatie in op deze technologische innovaties? Daarbij geeft het lectoraat extra aandacht aan procesmanagement en de inzet van informatiesystemen en inzicht/expertise omtrent benodigde digitaal leiderschapsvaardigheden en ICT professional skills hierbij.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn staat centraal wat een organisatie nodig heeft om een digitale transformatie technisch succesvol uit te voeren. Daarbij onderzoeken we welke digitale leiderschapscompetenties van het management en IT competenties van IT professionals er nodig zijn voor een succesvolle digitale transformatie van organisaties.

In deze onderzoekslijn staat centraal welke mogelijkheden technologische ontwikkelingen (big data, blockchain, robotisering, AI en e-business) bedrijven bieden. Daarbij onderzoeken we hoe organisaties hun procesmanagement en informatiesystemen kunnen verbeteren voor een succesvolle digitale transformatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de contextuele versterkers en barrières die hierbij een rol spelen.

Publicaties


Onderwijs

Ons lectoraat verbindt het onderzoek met het onderwijs. In samenwerking met studenten uit verschillende instituten, op zowel bachelor- als masterniveau, voeren we praktijkgericht onderzoek uit. OOk draagt het lectoraat actief bij aan de bachelor Logistiek Management, de minor Business Information Management en het Honours onderwijs. Daarnaast levert zij een grote bijdrage aan de masters Data Driven Design, Data Driven Business, master of Informatics, Master Project, Programme & Portfolio Management en de aanvraag voor een master Human-Centred Artificial Intelligence en de Utrechtse Summer schools.

detail van een muziek mengtafel Nerko_Hadziarapovic

“Het is belangrijk om in kaart te brengen welke factoren bevorderend en belemmerend werken ten behoeve van de rechtvaardige vergoeding van auteursrecht in de muziekindustrie”

Nerko Hadziarapovic Promovendus

Samenwerking

Stichting Exin, IIMA.org ,Centre of Expertise: Smart Sustainable Cities, Digital Europe, Textgain, KNVI, TU Eindhoven, Open Universiteit, Wageningen Universiteit, NHL Stenden, KennisDCLogistiek

Onze lectoren en onderzoekers

Guido Ongena | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Guido Ongena

Lector Procesinnovatie & informatiesystemen Bekijk profiel
Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Pascal Ravesteijn

Lector Procesinnovatie & informatiesystemen Bekijk profiel
Frans Bal

Frans Bal

Onderzoeker Procesinnovatie & informatiesystemen Bekijk profiel
Sabine Boesen Mariani2

Sabine Boesen - Mariani

Docent-onderzoeker Organisaties in Digitale Transitie, Procesinnovatie & informatiesystemen Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Pascal Ravesteijn

  • Lector
  • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen