Doorontwikkeling gedragsinterventie Solo

In 2022 voerde Hogeschool Utrecht samen met de Reclasseringsacademie een onderzoek uit naar de praktische haalbaarheid van Solo. Solo is een cognitieve vaardigheidstraining voor cliënten die niet geschikt zijn voor een groepssetting, zoals cliënten die kwetsbaar zijn in een groep of cliënten die de groep verstoren met een vijandige houding. Cliënten vinden Solo een aantrekkelijke training, maar bepaalde programmaonderdelen moeten verder ontwikkeld worden. Dit project richt zich op de doorontwikkeling van Solo.

"Ik heb geleerd dingen van een andere kant te bekijken. Daar kwam ik eerst niet bij, dit komt echt door de training."

Deelnemer

Doel

Aanscherpen van de theoretische onderbouwing van Solo, het concretiseren van de programmadoelen en het vereenvoudigen van de delictanalyse.

Resultaten

De resultaten van het vervolgonderzoek worden als volgt vastgelegd:

  • Verslag met de belangrijkste inzichten uit de literatuursearch
  • Adviesrapport t.a.v. aanscherping programmaonderdelen.

Looptijd

10 februari 2023 - 01 maart 2024

Aanpak

Literatuursearch
Onderzocht wordt of er in de literatuur bewijs te vinden is voor de veronderstelde werkzaamheid van de gecombineerde aanpak (werkwijzen gebaseerd op het RNR-Model en GLM). Hoe worden elementen van RNR en GLM uitgevoerd in Solo en in andere (erkende) gedragsinterventies in het gedwongen kader? 

Advisering en procesbegeleiding
In een werksessie met coaches van de Reclasseringsacademie bekijken we hoe we de programmadoelen van Solo beter kunnen laten aansluiten op de werkzame elementen van de training. De delictanalyse wordt ingekort en vereenvoudigd, wat de toepasbaarheid in de praktijk verhoogt.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Contact

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader