Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Gerald van Dijk

Onderzoeker

Gerald van Dijk is lerarenopleider en onderzoeker aan het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Zijn onderzoek gaat onder andere over techniekonderwijs, het opleiden en nascholen van bètadocenten en taal in de bètavakken. In zijn promotieonderzoek kwamen deze onderwerpen bij elkaar.

Gerald heeft ruime ervaring als docent in de bètatechnische vakken, onder andere in het vmbo. Naast zijn werk als onderzoeker is hij hoofddocent aan de lerarenopleiding techniek van Hogeschool Utrecht. Verder is hij betrokken bij landelijke projecten ter verbetering van het techniekonderwijs.

Expertises

  • Opleiden van leraren
  • Didactiek van bètatechnische vakken
  • Taalgericht vakonderwijs

Publicaties

Projecten

Nieuws

Gerald van Dijk promotie

Ontwerp tackelt probleem met vaktaal in natuurkunde, scheikunde en techniek

Leerlingen ondervinden problemen met het begrijpen en produceren van vaktaal in de schoolvakken natuurkunde, scheikunde en techniek. 

Lees het artikel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Gerald van Dijk

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs