Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

Lector

Elwin Savelsbergh (1968) is lector Curriculumvraagstukken funderend onderwijs. Met zijn onderzoeksgroep werkt hij aan versterking van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs en in het hoger beroepsonderwijs. Een speerpunt in het programma de bijdrage van de bèta-vakken aan Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

Kernvragen in het onderzoeksprogramma zijn: welke kennis, vaardigheden en attituden hebben leerlingen nodig als voorbereiding op arbeidsmarkt, samenleving en als bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe kunnen deze inhouden motiverend en in samenhang onderwezen worden? Welke vakdidactische vaardigheden heeft een docent daarvoor nodig?

Elwin studeerde natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op een leerpsychologisch onderwerp aan de Universiteit Twente. Zijn functie als lector combineert hij met een aanstelling als universitair hoofddocent op hetzelfde vakgebied aan de Universiteit Utrecht.

Expertises

  • Curriculumontwikkeling
  • Vakdidactiek
  • Lerarenopleiding

Publicaties


Projecten

Nieuws

Elwin Savelsbergh

Bèta- en technologieonderwijs voor een duurzame wereld

We weten meer dan ooit over de wereld en kunnen aan meer knoppen draaien dan ooit tevoren. We hebben het menselijk genoom in kaart gebracht, slimme algoritmen voorspellen ons gedrag en we veroorzaken ingrijpende veranderingen in onze leefwereld.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs