Het lectoraat richt zich op de manier waarop onderwijsorganisaties en professionals of teams complexe veranderprocessen in onderwijs evidence-informed en duurzaam kunnen organiseren. We onderzoeken hoe we de nodige organisatiecapaciteit en competenties van onderwijsprofessionals kunnen ontwikkelen en versterken.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Binnen het lectoraat zoeken we naar modellen voor het organiseren van veranderingen en proberen we de belangrijke elementen die verandering in het onderwijs complex maken te identificeren. Hoe kunnen we deze veranderingen doelgericht organiseren en evalueren?

Door het monitoren en evalueren van veranderprocessen kunnen opbrengsten beter worden aangetoond, kunnen we leren van verandering en zodoende een collectieve kennisbasis voor de praktijk ontwikkelen.

De maatschappij en de beroepspraktijk veranderen in een hoog tempo. Zo wordt er bijvoorbeeld van Nederlandse scholen verwacht dat ze voor diverse leerlingenpopulaties passend onderwijs bieden, achterstanden ten gevolge van corona wegwerken en neemt de digitalisering toe.

Deze complexe maatschappelijke dynamieken vragen om voldoende wendbaarheid en innovatief vermogen. Wat hebben professionals en organisaties hiervoor nodig?

In een tijd waarin er veel op scholen afkomt moeten we zorgzaam omgaan met het aantal veranderingen en wat dit van schoolteams vraagt. Cruciaal is dan ook een sterke schoolorganisatie met een sterk beleid om veranderkeuzes te kunnen en durven maken. Daarnaast weten ze veranderprocessen op een effectieve en duurzame manier te organiseren om het leren te verbeteren en beschermen ze het menselijk kapitaal in hun organisatie. Naast veranderprocessen stellen we ook beleid en de organisatie centraal.

Publicaties

 • Leiderschapsdimensies in onderwijsinnovaties Het doorgeven en behouden van veranderenergie
  • Miriam Cents-Boonstra, Kristin Vanlommel, Irene Visscher-Voerman
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs
  • Artikel
  • 2024
 • Why so many change efforts fail Using paradox theory as a lens to understand the complexity of educational change
  • Lydia Schaap, Kristin Vanlommel
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs
  • Article
  • 2024
 • ‘To teach or not to teach?’ An exploration of the career choices of educational professionals
  • Tine Mombaers, Roos van Gasse, Kristin Vanlommel, Peter van Petegem
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs
  • Article
  • 2023

Onderwijs, samenwerking en contact

Onderwijs wordt geconfronteerd met vele, verschillende, vaak snelle veranderingen. Onderwijsveranderingen blijken vaak nog weinig succesvol of stoppen vroegtijdig. De effecten of opbrengsten blijven onduidelijk en verdampen snel. Het lectoraat wil een bijdrage leveren om veranderingen op een meer doelgerichte, onderbouwde manier te organiseren en implementeren – zowel bij HU-opleidingen als in scholen.

Lector Kristin Vanlommel Lector Kristin vanLommel lectoraat Organiseren van verandering in onderwijs

“We brengen veranderprocessen in kaart om nieuwe kennis voor het collectief op te bouwen. Ook onderzoeken we welke competenties onderwijsprofessionals nodig hebben om op een doordachte manier veranderingen te initiëren, te evalueren en te verduurzamen.”

Kristin Vanlommel Lector Organiseren van verandering in onderwijs

Samenwerking

Het lectoraat werkt nauw samen met het Centre of Expertise Talent & Skill, met opleidingen van de HU en met het Teaching and Learning Network. Ook werken zij veel samen met regionale, landelijke en internationale partners in de beroepspraktijk, onderwijs en onderzoek.

In het nieuws

Boekomslag Op zoek naar meer verandergoesting

In de media

Het boek is voor iedereen die in de onderwijs- en onderzoekspraktijk bezig is met innovatie.

Download het boek

Onze lectoren en onderzoekers

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

Lector Organiseren van Verandering in Onderwijs Bekijk profiel

Elske van den Boom - Muilenburg

Onderzoeker Organiseren van Verandering in Onderwijs Bekijk profiel

Rozemarijn Capiau

Organiseren van Verandering in Onderwijs Bekijk profiel
Remco Coppoolse | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Remco Coppoolse

Onderzoeker Organiseren van Verandering in Onderwijs Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Foto Kristin Vanlommel

Kristin Vanlommel

 • Lector
 • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs