Hoe word je een goede aardrijkskundeleraar?

Handen die voelen op en wijzen naar een steen.

De zomer van 2021: extreme hitte aan de westkust van de VS, overstromingen in Nederland en Duitsland, de wereldwijde coronacrisis en een humanitaire ramp in Afghanistan. Aardrijkskunde is bij uitstek het schoolvak om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de toekomst en de maatschappij. In dit onderzoek zoeken we uit wat ervoor nodig is om de best mogelijke aardrijkskundeleraren op te leiden.

Doel

Er is in Nederland een groeiend lerarentekort: er is behoefte aan meer leraren en vooral aan goede leraren. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de vakdidactische ontwikkeling van aardrijkskunde leraren-in-opleiding. Met deze kennis kunnen lerarenopleiders hun studenten optimaal begeleiden in hun ontwikkeling tot leraar.

Resultaten

Met dit onderzoek ontwikkelen we kennis van en krijgen we inzicht in:

 • de vakdidactische kennis van de startbekwame leraar aardrijkskunde
 • de manier waarop werkplekbegeleiders hun studenten vakdidactisch begeleiden
 • de overeenkomsten en verschillen tussen hbo-bachelor lerarenopleidingen aardrijkskunde in Nederland

Waardoor we uiteindelijk:

 • van 24 aardrijkskunde leraren-in-opleiding leerportretten kunnen maken die een beeld geven van hun vakdidactische ontwikkeling
 • handvaten hebben voor de optimale vakdidactische begeleiding van leraren-in-opleiding
 

Looptijd

01 september 2021 - 31 augustus 2026

Aanpak

We volgen een groep aardrijkskundestudenten tijdens drie opeenvolgende jaren van hun opleiding tot leraar en onderzoeken hoe zij zich vakdidactisch ontwikkelen. We bekijken de invloed van de lerarenopleiding en de invloed van de werkplekbegeleider. Daarvoor leggen we elk jaar een lesbezoek af en interviewen we studenten over hun eigen vakdidactische ontwikkeling.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Eefje Smit onderzoeker
  Eefje Smit
  • Promovendus
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Hanneke Tuithof | Onderzoeker | lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
  Hanneke Tuithof
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Cofinanciering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een financiering van de NWO promotiebeurs voor leraren.

Samenwerking met kennispartners

Dit project is een samenwerking met Universiteit Utrecht, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Eefje Smit onderzoeker

Eefje Smit

 • Promovendus
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs