Leren over grenzen - duurzame ontwikkeling als interdisciplinair thema in de bèta-lerarenopleidingen

Samen met leraren (opleiders), studenten, en duurzaamheidsexperts onderzoeken we hoe Leren voor Duurzame Ontwikkeling vorm kan krijgen in de bèta-schoolvakken en welke docentcompetenties leraren-in-opleiding daarvoor moeten ontwikkelen.

Doel

Onder leraren, scholen en beleidsmakers bestaat brede steun voor de gedachte dat duurzaamheidsvraagstukken een integrale plaats moeten krijgen in het funderend onderwijs. Onderwijs over duurzaamheid vraagt echter deskundigheden en benaderingswijzen die in het reguliere bèta-onderwijs minder gebruikelijk zijn: redeneren met onzekere of onvolledige informatie, morele discussies en omgaan met emotionele reacties, en interdisciplinaire en buitenschoolse projecten. 
Daarnaast lopen de opvattingen uiteen over de gewenste inhoudelijke en didactische invulling van “leren voor duurzame ontwikkeling” (LvDO). Ook de voorstellen van Curriculum.nu bieden hiervoor nog weinig houvast. In de praktijk blijkt het dan ook moeilijk om duurzame ontwikkeling goed in te bedden in de bèta-onderwijspraktijk. 

Dit promotieonderzoek richt zich op de begripsmatige verheldering en operationele invulling van LvDO binnen en met de bètavakken, de kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, en de manier waarop deze in een initiële lerarenopleiding ontwikkeld kunnen worden, zodanig dat studenten in staat zijn om aspecten van LvDO-onderwijs daadwerkelijk in hun vo-praktijk te integreren.

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2023

Aanpak

Het onderzoek volgt een ontwerpgerichte benadering. Als proeftuin dient daarbij de bèta-lerarenopleidingscursus Lesgeven in het Leergebied Mens en Natuur (LLMN), waarin LvDO het centrale thema vormt. In wisselwerking met de schoolpraktijk, externe stakeholders en experts, onderzoeken we hoe LvDO vorm kan krijgen en welke docentcompetenties bèta-leraren in opleiding (in het tweedegraadsgebied) daarvoor nodig hebben.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Peter Duifhuis | Onderzoeker | Lectoraat van het Bèta- en Techniekonderwijs
  Peter Duifhuis
  • Promovendus
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Gerald van Dijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Peter Duifhuis | Onderzoeker | Lectoraat van het Bèta- en Techniekonderwijs

Peter Duifhuis

 • Promovendus
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs