Het lectoraat Smart Systems for Healthy Living werkt aan slimme technologische innovaties om het welzijn van de mens te behouden en te verbeteren. Met de inzet van nieuwe slimme technische systemen, zoals sensortechnologie, sociale robotica en 3D-printing doen zij praktijkgericht onderzoek naar innovatieve oplossingen voor de huidige gezondheidsproblematiek in drie onderzoekslijnen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

In deze onderzoekslijn richten wij ons op het ontwikkelen van slimme technische innovaties voor medische en therapeutische behandelingen, die aansluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van zorgmedewerkers en patiënten in ziekenhuisomgevingen. Gepersonaliseerde zorg staat hier centraal. We gebruiken hiervoor met name 3D-(bio)print technieken, sensor technologie en (sociale) robotica. De onderzoekslijn werkt samen met partners uit de praktijk aan slimme oplossingen binnen het domein van medische ingrepen en hersteloperaties.

Projecten

In deze onderzoekslijn richten we ons op het bevorderen van een gezonde leefstijl en zelfredzaamheid in de thuisomgeving, met name voor ouderen, chronisch zieken en andere kwetsbare groepen. Technologiën zoals domotica en sociale robotica in combinatie met sensoren in huis staan hierin centraal. Deze lijn vindt aansluiting bij het Domotica lab van het Institute for Design and Engineering, het TI lab en het Sociale Robotica programma van Institute for ICT en de twee duurzame huizen van de HU: Denver house en Celciushuis.

Deze onderzoekslijn is gericht op het ondersteunen van een gezonde, veilige en duurzame fysieke leefomgeving door middel van technologische innovaties. Deze lijn ontwikkelt en test technologieën die gericht zijn op het verbeteren van milieuomstandigheden zoals water- en luchtkwaliteit, geluidsniveaus en mobiliteit. Door gebruik te maken van  sensortechnologie, streven we ernaar om de fysieke leefomgeving te monitoren en te verbeteren.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

Het lectoraat deelt de labfaciliteiten met de opleiding Werktuigbouwkunde, waardoor het een broedplaats is van nieuwe projecten en samenwerkingen. Door de sterke binding met het Institute for Design & Engineering en HBO-ICT trekken studenten voor hun (afstudeer)stage samen met de onderzoekers op in diverse onderzoeksprojecten. En binnen het eigen honoursprogramma Engineering+ draaien studenten in het lectoraat mee als junior-onderzoekers.

Electronica

“Alleen door samen met praktijkpartners technologische oplossingen te ontwikkelen, kunnen we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden.”

Matthijs Smakman Lector Smart Systems for Healthy Living

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met diverse maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en onderzoeksorganisaties, wat essentieel is voor het ontwikkelen van verantwoorde technologie. Door het opzetten van fieldlabs en het delen van onze labfaciliteiten stimuleren we de ontwikkeling en het testen van prototypes.

Onze lectoren en onderzoekers

Matthijs Smakman

Lector Smart Systems for Healthy Living Bekijk profiel
Franc van der Bent

Franc van der Bent

Docent-onderzoeker Smart Systems for Healthy Living Bekijk profiel
Veerle Hobbelink | Docent-Onderzoeker | Lectoraat Smart Systems for Healthy Living

Veerle Hobbelink

Docent-onderzoeker Smart Systems for Healthy Living Bekijk profiel
Tim Idzenga | onderzoeker | lectoraat Microsysteemtechnologie

Tim Idzenga

Docent-onderzoeker Smart Systems for Healthy Living, Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Matthijs Smakman

  • Lector
  • Lectoraat: Smart Systems for Healthy Living

Volg dit lectoraat