Geertje Damstra| onderzoeker | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Geertje Damstra

Onderzoeker
Geertje Damstra is sinds 1 oktober 2020 werkzaam bij het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Zij doet binnen de projecten T is for Tech en Leaphy onderzoek naar attitude van leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs ten aanzien van technologie.

Geertje heeft een achtergrond als leerkracht en ICT-coach in het basisonderwijs en als onderwijskundige. Naast haar werkzaamheden voor het lectoraat werkt ze als docent ‘ICT en onderwijs’ op de HU pabo. 

Expertises

  • Basisonderwijs
  • Digitale geletterdheid
  • Onderwijskundig onderzoek


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Geertje Damstra| onderzoeker | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Geertje Damstra

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs