T is for Tech aansprekend techniekonderwijs op de basisschool

Weinig basisschoolleerlingen kiezen voor de technische profielen in het vmbo, terwijl juist daar kansen liggen. Leerlingen en ouders hebben een beperkt beeld van de mogelijkheden in de techniek. De vraag in dit project is hoe hands-on ervaring met technisch vmbo-onderwijs in groep 6 en 7 kan bijdragen aan interesseontwikkeling en schoolkeuze.

Doel

De arbeidsmarkt staat te springen om mbo-technici maar onder vmbo-leerlingen zijn de technische profielen vaak weinig populair en het kost vmbo-scholen, met name in de stedelijke omgeving, veel moeite om een levensvatbaar techniekaanbod in stand te houden. In T is for Tech werken de vmbo’s in de regio Eemland, gesteund door het landelijke actieplan "Sterk TechniekOnderwijs (STO)", daarom samen aan aantrekkelijk en up-to-date techniekonderwijs in het vmbo. 

Eén actielijn binnen dit project richt zich op de instroom vanuit de basisschool. Daarvoor is het belangrijk beter zicht te krijgen op de interesseontwikkeling van leerlingen in de vmbo-doelgroep, de beelden en waarden die bepalend zijn voor hun schoolkeuze, en de rol van leerkrachten, peers en ouders in dit proces.


Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2023

Aanpak

De leerlijn techniek in het basisonderwijs wordt nader ingevuld met behulp van de “Maakkunde”-materialen die door NEMO ontwikkeld zijn. Specifiek voor groep 6 en 7 worden onderwijseenheden ontwikkeld in samenwerking met techniekdocenten uit het vmbo, waarbij ook een deel van het onderwijs plaatsvindt in de werkplaatsen van het vmbo en bij betrokken bedrijven. Leerlingen ontwerpen en maken producten die ook aan de ouders gepresenteerd zullen worden. Deelnemende leerkrachten en stagiairs volgen (na)scholing die mede aangeboden wordt door de vmbo’s.

Onderzoekers vanuit de HU begeleiden de ontwikkeling van deze activiteiten en onderzoeken de effecten op kennis, vaardigheid en houding bij leerlingen, ouders, leerkrachten en leerkrachten in opleiding.

 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Geertje Damstra| onderzoeker | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Geertje Damstra
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

T is for Tech is een samenwerking van technisch onderwijs, bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid in de regio Eemland. Aanvragers zijn de vijf techniekscholen in de regio (Van Lodenstein College, Corlaer College, Het Element, Vakcollege Maarsbergen en Beukenrode onderwijs). Voor de actielijn primair onderwijs wordt samengewerkt met de PO-schoolbesturen in de regio en met de lerarenopleidingen van de Marnixacademie en de HU.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Elwin Savelsbergh

 • Lector
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs