Portret van Henrike Luijk

Henrike Luijk

Docent-onderzoeker
Henrike Luijk is sinds februari 2022 werkzaam als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs. Zij doet onderzoek naar de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking tussen de Mens & Maatschappijvakken op de HU-pabo.

Henrike is Docentopleider Geschiedenis en Aardrijkskunde bij de HU-pabo. Haar ervaringen als docent, stagebegeleider en curriculumontwikkelaar koppelt ze aan haar onderzoek naar een vakoverstijgende cursus binnen de opleiding. Doel van het onderzoek is om te achterhalen welke voorwaarden er nodig zijn voor succesvolle samenwerking tussen de Mens & Maatschappijvakken binnen de HU-pabo.

Henrike wil een bijdrage leveren aan kwalitatief hoogstaand wereldoriënterend onderwijs op de pabo, waarin studenten leren om betekenisvolle lessen te geven aan leerlingen uit het basisonderwijs. Ze wil studenten leren hoe ze leerlingen aan de hand van wereldoriëntatie kunnen inspireren, uitdagen en voorbereiden op een leven in een complexe samenleving.

Expertises

  • Leraren opleiden
  • Curriculumontwikkeling
  • Publieksgeschiedenis


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Portret van Henrike Luijk

Henrike Luijk

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs